Project Gildenstraat e.o.

Zoals eerder vermeld gaan we riolering- en verhardingswerkzaamheden uitvoeren in de Gildenstraat, Achterweg en een deel van de Waardekensstraat. Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V voert deze werkzaamheden uit In opdracht van de gemeente Kapelle. Naar aanleiding van diverse eisen en wensen van onze inwoners hebben we een definitief ontwerp gemaakt.

Wilt u het definitief ontwerp nog eens terug zien? Dit ontwerp is onderaan deze pagina te downloaden.

Brief en planning

De planning is dat eind van het jaar de werkzaamheden klaar zijn. Onderaan deze pagina is de bewonersbrief en planningstekening te downloaden. In de bewonersbrief leest u meer informatie en op de planningstekening vindt u de planning van het gehele project in verschillende fases..

Bereikbaarheid

Tijdens de gehele uitvoeringsperiode sluiten we de Gildenstraat af voor het doorgaande gemotoriseerde verkeer. Per fase plaatsen we een wegafzetting/omleiding. De Omloop (inclusief de garageboxen) en het Donkerewegje sluiten we, een periode, volledig af voor gemotoriseerd verkeer. Deze periode houden we zo kort mogelijk. Hierover informeren we de omwonenden tijdig. De Kapellerie blijft via één zijde bereikbaar.

Op de hoogte blijven van de werkzaamheden?

Van Gelder heeft een app ontwikkelt waarop u tijdens het werk de stand van zaken kan volgen. De wekelijkse bewonersbrieven die worden bezorgt bij de woningen direct grenzend aan het werkgebied worden hier ook op gepubliceerd. De app staat in de appstore en Play-store als: Van Gelder werk in uitvoering. Na het downloaden van deze app kunt u in de app klikken in het menu op de knop Projecten. Hier staan alle projecten van Van Gelder. Het project Gildenstraat vindt u door Gildenstraat Kapelle/Biezelinge in te toetsen.

Vragen?

Heeft u vragen? neem dan contact op met één van onderstaande contactpersonen:

Algemene vragen: Melvin Poppe  Projectleider gemeente Kapelle 14 0113  m.poppe@kapelle.nl                         

Uitvoerende vragen: Matthijs van Zanten Uitvoerder van Gelder 06- 14 68 06 89 mvanzanten@vangelder.com