Project Gildenstraat e.o.

In 2020 en 2021 gaan we riolerings- en verhardingswerkzaamheden uitvoeren in de Gildenstraat, Achterweg en een deel van de Waardekensstraat. Eerder is er via bewonersbrieven en de scheldepost informatie verstrekt en zijn de wensen opgehaald. Alle informatie is te downloaden onder aan deze pagina.

Definitief ontwerp

Eerder hebben wij u geïnformeerd over het project Gildenstraat e.o. De geplande bewonersavond kon helaas geen doorgang vinden in verband met het coronavirus. Als alternatief hebben we de presentatie en tekeningen op onze website gepubliceerd en u gevraagd om deze door te nemen.

We hebben diverse vragen/opmerkingen ontvangen. Het concept inrichtingsplan is met een aantal kleine aanpassingen omgezet naar een definitief ontwerp. Dit ontwerp is onderaan deze pagina te downloaden.

Vervolg en planning

Naar aanleiding van opmerkingen en aanvullende wensen maken we het ontwerp definitief. Dit ontwerp delen we met u via onze website.

Vervolgens gaan we de tekeningen en het contract opstellen voor de aanbesteding. De planning voor de uitvoering is als volgt:

  • September t/m december 2020: Riolerings- en verhardingswerkzaamheden Achterweg, deel Waardekensstraat t/m de kruising Gildenstraat/Donkerewegje.
  • Januari t/m juni 2021: Riolerings- en verhardingswerkzaamheden vanaf de kruising Gildenstraat/Donkerewegje t/m de kruising Gildenstraat/Biezelingseweg/Lingestraat.

Vragen?

Wij kunnen ons voorstellen dat de bovenstaande documenten vragen oproepen. Deze kunt u telefonisch of via de e-mail stellen aan de projectleider van de gemeente Kapelle de heer Poppe via 06 - 46 25 73 18 of m.poppe@kapelle.nl