WOZ-waarde

 • Wat is het?

  De gemeente bepaalt elk jaar de waarde van uw huis, gebouw, perceel of grond. Dit wordt de 'waardering onroerende zaken (WOZ) genoemd, de WOZ-waarde . De gemeente gebruikt deze waarde om te bepalen hoeveel onroerendezaakbelasting (OZB) u moet betalen.

 • Hoe werkt het?

  • De gemeente verdeelt woningen in groepen. Een groep bestaat uit vergelijkbare woningen. Zij lijken op elkaar door ligging, bouw en de toestand van het onderhoud.
  • Een taxatiebureau of de gemeente bepaalt de waarde.
  • Eén of een aantal woningen wordt beoordeeld. De andere woningen krijgen dezelfde waarde.
  • De WOZ-waarde is de waarde van de onroerende zaak op 1 januari van het jaar vóór het belastingjaar. Deze datum heet de waardepeildatum.
 • Wat moet ik doen?


  De WOZ-waarde staat op aanslag OZB die u elk jaar krijgt. Op de website van Sabewa kunt u meer informatie vinden.

  Naar website Sabewa

  Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met waardevaststelling? Dan moet u binnen 6 weken na dagtekening bezwaar maken bij Sabewa. Na het verstrijken van deze termijn staat de WOZ-waarde voor 1 jaar vast. U kunt het snelst bezwaar maken via het digitale loket. Vul het reactieformulier in.

 • Aanvullende informatie

  De gemeentelijke forensenbelasting en heffingen van het Rijk en waterschap worden ook berekend met de WOZ-waarde.

 • Contact

  Sabewa Zeeland
  Sabewa Zeeland is een samenwerkingsverband van de gemeenten Borsele, Hulst, Goes, Kapelle, Reimerswaal, Sluis, Terneuzen en Tholen en waterschap Scheldestromen.

  Sabewa (Samenwerking Belastingen en Waardebepaling) Zeeland verzorgt de heffing en invordering van waterschapsbelastingen en gemeentelijke belastingen.

  U ontvangt van Sabewa Zeeland een gecombineerd aanslagbiljet gemeentelijke heffingen waarop verschillende heffingen voorkomen zoals onroerende-zaakbelastingen, rioolhefing, afvalstoffenheffing, forensenbelasting en hondenbelasting. Indien van toepassing treft u op het aanslagbiljet de WOZ-waarde aan, de zogenaamde WOZ-beschikking.

  De bezwaar- en beroepschriften gericht tegen de belastingaanslagen en kwijtscheldingsverzoeken worden ook door Sabewa Zeeland behandeld.

   

  Het adres is: Kennedylaan 1, 4538 AE Terneuzen
  Het postbusnummer is: Postbus 1155, 4530 GD Terneuzen
  Telefoonnummer: 088 - 9995809


  Kijk voor meer informatie op www.sabewazeeland.nl.