Vreemdelingenpaspoort

 • Wat is het?

  Als u een geldige verblijfsvergunning hebt, maar (nog) niet de Nederlandse nationaliteit, dan kunt u een vreemdelingenpaspoort aanvragen bij de gemeente. Met een vreemdelingenpaspoort kunt u naar alle landen reizen, behalve naar uw land van herkomst.

  Vreemdeling of vluchteling

  Als u een vluchtelingenstatus hebt, vraagt u geen vreemdelingen- maar een vluchtelingenpaspoort aan bij de gemeente.

  U maakt een afspraak.

  Afspraak maken 

 • Hoe werkt het?

  Een vreemdelingenpaspoort is maximaal 5 jaar geldig. Hoe lang uw vreemdelingenpaspoort precies geldig is, hangt af van de duur van uw verblijfsvergunning. U kunt een vreemdelingenpaspoort aanvragen als u:

  • geen vluchtelingenstatus hebt;
  • geen paspoort van uw land van herkomst hebt;
  • in Nederland woont, maar u hebt niet de Nederlandse nationaliteit;
  • een verblijfsvergunning hebt;
  • staat ingeschreven bij de gemeente waar u het paspoort aanvraagt.

  Kinderen een eigen vreemdelingenpaspoort

  Kinderen met een verblijfsvergunning, hebben een eigen vreemdelingenpaspoort nodig. Om deze aan te vragen, is schriftelijke toestemming nodig van de ouders of een voogd.

 • Wat moet ik doen?

  • U vraagt een vreemdelingenpaspoort aan door persoonlijk langs te komen bij de gemeente.
  • Daar worden met een speciaal apparaat uw vingerafdrukken gemaakt.
  • Bij de aanvraag betaalt u meteen voor het paspoort.
  • De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) controleert of uw gegevens juist zijn.
  • Daarna beslist het ministerie van Buitenlandse Zaken of u een vreemdelingenpaspoort krijgt.
  • Krijgt u een vreemdelingenpaspoort, dan kunt u uw paspoort ophalen bij de gemeente.

  Verloren/gestolen

  Bent u uw vreemdelingenpaspoort kwijtgeraakt of is het gestolen? U kunt direct aangifte doen bij de aanvraag van het nieuwe document aan de balie van Burgerzaken.

 • Wat moet ik meenemen?

  • Een goed lijkende kleurenpasfoto die recht van voren is genomen. Om aan goed lijkend te kunnen voldoen, dient een foto niet ouder te zijn dan één jaar. De strenge eisen zijn terug te vinden op www.paspoortinformatie.nl. De vakfotograaf is van deze eisen op de hoogte.
  • Bewijsstukken waaruit blijkt dat uw eigen land geen paspoort kan of wil verstrekken (bijvoorbeeld een weigeringsbrief van uw ambassade).
  • Uw geldige verblijfsvergunning.
  • Eventueel uw oude vreemdelingenpaspoort.
  • Bent u minderjarig (jonger dan 18 jaar)? Dan heeft u schriftelijke toestemming nodig van uw ouders of voogd. Bij de gemeente kunt u een formulier voor toestemming krijgen. U moet de echtheid van de handtekeningen kunnen aantonen met paspoorten of rijbewijzen van uw ouders of voogd.
  • Alle reisdocumenten die u bezit.
 • Wat kost het?

  Een vreemdelingenpaspoort kost € 55,35 in 2020.

 • Hoe lang duurt het?

  Het duurt 2 tot 4 maanden voordat uw vreemdelingenpaspoort klaar is. De procedure duurt zo lang, omdat de IND en het ministerie van Buitenlandse Zaken meebeslissen over uw aanvraag.

 • Contact

  Gemeente Kapelle
  T: 14 0113
  E: burgerzaken@kapelle.nl