Verhuizing doorgeven

 • Wat is het?

  • Als u binnen of naar de gemeente Kapelle verhuist, dan kunt u dit doorgeven via het onderstaande formulier.

  Direct doorgeven

  • Verhuist u van de gemeente Kapelle naar een andere gemeente. Dan geeft u dat door bij de gemeente waar u naartoe verhuist.
  • Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u verhuisd bent.

  U kunt uw verhuizing ook persoonlijk bij de gemeente doorgeven. U maakt hiervoor een afspraak.

  Afspraak maken verhuizing

  Als u te laat bent met het doorgeven, kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld huurtoeslag, studiefinanciering, uw parkeervergunning, gemeentelijke belastingen of uitkering.

  Verhuizen naar het buitenland

  Als u vanuit de gemeente naar het buitenland verhuist, moet u dit uiterlijk 5 dagen vóór uw vertrek doorgeven aan de gemeente. U doet dan aangifte van emigratie. Voor emigratie gelden andere regels. Bij Emigratie doorgeven staat vermeld wat u moet doen.

 • Hoe werkt het?

  De volgende personen zijn verplicht de verhuizing door te geven:

  • Iedereen die 16 jaar of ouder is.
  • Is iemand jonger dan 16? Dan doen ouders, verzorgers of de voogd aangifte.
  • Staat iemand onder curatele? Dan doet de curator aangifte.

  De volgende personen mogen aangifte doen voor een ander:

  • Een meerderjarig kind voor ouders (alleen als kind en ouders samen van het ene naar het andere adres verhuizen).
  • Ouders voor een meerderjarig kind (alleen als ouders en kind samen van het ene naar het andere adres verhuizen).
  • Echtgenoten en geregistreerde partners voor elkaar (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen).
  • Elke meerderjarige die hiervoor schriftelijk is gemachtigd door de aanvrager.
  • Het hoofd van een instelling voor gezondheidszorg voor een persoon die in die instelling verblijft (onder bepaalde voorwaarden).

  Gaat u bij iemand inwonen? U hebt dan toestemming nodig van de hoofdbewoner.

 • Wat moet ik doen?

  Geef uw verhuizing door aan de nieuwe gemeente. Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u bent verhuisd. Als u de verhuizing eerder wilt doorgeven, kan dit maximaal 4 weken voor de datum van verhuizing.

  Let op:

  Als u na de verhuizing aangifte doet van adreswijziging, dan is de datum van verhuizing de datum van adreswijziging. Dit moet dan wel binnen 5 dagen na verhuizing.

  • Als u later aangifte doet, is de datum waarop u de wijziging doorgeeft aan de gemeente, de officiële datum van adreswijziging.
  • Als u een verhuizing in de toekomst hebt doorgegeven, past de gemeente de adresgegevens aan op de datum die u doorgeeft. Dit is dan de datum van adreswijziging.

  Zorg ervoor dat u alle gegevens geeft die de gemeente nodig heeft. Anders past de gemeente uw adresgegevens niet aan.

 • Wat moet ik meenemen?

  Digitaal doorgeven

  • uw DigiD inlogcode
  • eventueel een bewijs van uw nieuwe adres, zoals een koopcontract of huurcontract

  Persoonlijk doorgeven

  • uw geldige identiteitsbewijs
  • eventueel een bewijs van uw nieuwe adres, zoals een koopcontract of huurcontract

  Briefadres of inwoning
  Een briefadres is een adres waarop u tijdelijk uw post kunt ontvangen als u geen woonadres heeft. Neemt u een briefadres of gaat u bij iemand inwonen, dan heeft u het volgende nodig:

  • kopie van uw geldige identiteitsbewijs;
  • formulier: toestemming briefadres (dit kunt u ophalen bij de balie Burgerzaken Kapelle);
  • toestemming van de hoofdbewoner waarin staat dat deze ervoor zorgt dat u uw post krijgt;
  • kopie van het identiteitsbewijs van de hoofdbewoner.
 • Hoe lang duurt het?

  De gemeente past binnen 5 werkdagen uw adresgegevens aan.

 • Aanvullende informatie

  Als u bij iemand gaat inwonen of u gaat samenwonen dan levert u ook de volgende documenten bij de gemeente in:

  • kopie van uw geldige identiteitsbewijs
  • schriftelijke verklaring van de hoofdbewoner
  • kopie van het identiteitsbewijs van de hoofdbewoner
 • Contact

  Gemeente Kapelle
  T: 14 0113
  E: gemeente@kapelle.nl