Verhuizen naar buitenland

 • Wat is het?

  • Voordat u vertrekt uit Nederland, geeft u uw vertrek (emigratie) door aan de gemeente.
  • U emigreert als u minimaal 8 maanden binnen 1 jaar in het buitenland bent.
  • Deze 8 maanden hoeven niet aan te sluiten op elkaar. 
 • Hoe werkt het?

  U bent verplicht aangifte van emigratie te doen bij de gemeente. Er is sprake van emigratie als u verwacht minimaal acht maanden binnen een jaar in het buitenland te verblijven. Dit hoeft niet een aaneengesloten periode te zijn. De volgende personen zijn verplicht aangifte te doen:

  • Iedereen van 16 jaar of ouder.
  • De ouders, verzorgers of voogd voor kinderen jonger dan 16 jaar.
  • De curator van de persoon die onder curatele staat.

  De volgende personen mogen aangifte voor een ander doen:

  • Een meerderjarig kind voor ouders met hetzelfde woonadres.
  • Ouders voor een meerderjarig kind met hetzelfde woonadres.
  • Echtgenoten en geregistreerde partners voor elkaar, als zij hetzelfde woonadres hebben.
  • Iedere meerderjarige die schriftelijk gemachtigd is door de aanvrager.
  • Het hoofd van een instelling voor gezondheidszorg voor een persoon die in de instelling verblijft (onder bepaalde voorwaarden).

  Let op:, Blijft iemand met hetzelfde woonadres geregistreerd staan op het adres, dan moet de aangever in persoon verschijnen. Zijn er nog meer personen die vertrekken, dan moeten zijn allemaal in persoon verschijnen als er iemand op het adres achterblijft.

  Bent u al vertrokken en vergeten aangifte te doen, stuur dan een e-mail naar burgerzaken@kapelle.nl

 • Wat moet ik doen?

  U geeft uw vertrek maximaal 5 dagen van te voren door aan de gemeente. Geef daarbij de volgende informatie door:

  • de namen en geboortedata van gezinsleden die samen met u emigreren
  • uw oude adres
  • uw nieuwe adres
  • de datum van emigratie

  Let op

  U wordt uitgeschreven op de dag dat u uw verhuizing doorgeeft (dus niet per uw daadwerkelijke vertrekdatum).

 • Wat moet ik meenemen?

  Online doorgeven

  • uw DigiD

  Persoonlijk doorgeven

  • uw geldige identiteitsbewijs

  Schriftelijk doorgeven

  • het formulier van de gemeente
  • uw handtekening op het formulier
  • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs
 • Contact

  Gemeente Kapelle
  T: 14 0113
  E: burgerzaken@kapelle.nl