Regelingen voor mensen met een laag inkomen

 • Wat is het?

  Hebt u een minimuminkomen, dan kunt u voor bepaalde kosten een vergoeding of een bijdrage in de kosten krijgen van de gemeente.

 • Hoe werkt het?

  De gemeente Kapelle kent de volgende minimaregelingen:

  Aanvullende zorgverzekering Gemeenten

  De aanvullende verzekering, vergelijkbaar met basis- en tand verzekering van de CZ groep, is gratis. De premie voor de ziektekostenverzekering betaalt u zelf.

  Declaratiefonds 

  € 150,-- per persoon

  Lidmaatschap vereniging, cursussen, abonnement internet, telefoon, voordeelurenkaart NS etc.

  Duurzame gebruiksgoederen (€ 1.000,-- regeling)  

  2 jaar een minimuminkomen en een zelfstandig huishouden

  De uitgaven zoals een televisie, koelkast e.d. worden vergoed naar de NIBUD norm en moeten wel noodzakelijk zijn.

  Langdurigheidstoeslag

  Jonger dan pensioengerechtigde leeftijd en 3 jaar minimuminkomen.

  Geen uitzicht op inkomensverbetering d.w.z. volledig ontheven van arbeidsverplichting.

  U komt in aanmerking voor deze toeslag als u voldoet aan de voorwaarden:

  • Uw inkomen is maximaal 110% van de voor u geldende bijstandsnorm (voor het declaratiefonds mag uw inkomen 116% van de voor u geldende bijstandsnorm zijn).
  • Uw vermogen is niet hoger dan de geldende WWB norm
  • De gemeente kan nog aanvullende voorwaarden stellen.
 • Wat moet ik doen?

  U dient een verzoek in bij de gemeente. Voldoet u aan de voorwaarden, dan krijgt u een vastgestelde vergoeding toegewezen.

 • Wat moet ik meenemen?

  Voeg bij uw verzoek (kopieën van) de volgende documenten:

  • recent loonstrookje
  • laatste afschrift bank-, giro en spaarrekeningen
  • bewijzen van bezit (bijvoorbeeld van lijfrente, woningbezit, kentekenbewijs auto)
 • Contact

  GR de Bevelanden

  Afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ)

  Tel. (0113) 239 100
  E-mail: wiz@grdebevelanden.nl

  Postbus 2144
  4460 MC Goes