Omgevingsvergunning

 • Wat is het?

  Voor bepaalde werkzaamheden aan of om uw huis of bedrijfspand hebt u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u gaat (ver)bouwen, slopen, een alarminstallatie plaatst of een boom wilt kappen.

 • Wat moet ik doen?

  Overleg vooraf met de gemeente over uw plannen. Dan komt u niet voor verrassingen te staan. Dit heet een vooroverleg. Neem bij het maken van uw plannen zo vroeg mogelijk contact op met de gemeente.

  • Check op Omgevingsloket online of u een omgevingsvergunning nodig hebt.
  • Als u een vergunning nodig hebt, vraagt u die aan via Omgevingsloket online. Doe dit minimaal 8 weken voordat u wilt starten met de werkzaamheden. Bij een uitgebreide aanvraag doet u dit minimaal 6 maanden van tevoren.
  • Bij een uitgebreide aanvraag maakt de gemeente eerst een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Dit ontwerpbesluit is nog geen definitief besluit. Iedereen kan binnen 6 weken zijn of haar mening over dit ontwerpbesluit geven. Dit heet een zienswijze.
  • Als u het niet eens bent met het ontwerpbesluit, geeft u in uw zienswijze aan waarom.
  • U ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.
 • Hoe lang duurt het?

  • Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de omgevingsvergunning krijgt.
  • De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen.
  • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, krijgt u de vergunning automatisch.
  • Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

  Uitgebreide aanvraag

  • Als u een uitgebreide aanvraag hebt gedaan, ontvangt u binnen 6 maanden bericht of u de omgevingsvergunning krijgt. 
  • Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken worden verlengd.
  • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, ontvangt u niet automatisch de vergunning.
  • Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.
 • Aanvullende informatie

  Met de inwerkingtreding van de Wabo zijn ook de mogelijkheden groter om vergunningvrij te bouwen. Bel ons (telefoonnummer (14 0113) om na te gaan of u een vergunning nodig heeft.

  Let op: Wet Bibob

  Vanaf 1 september 2012 past de gemeente Kapelle de Wet Bibob toe. De Wet Bibob (Wet Bevordering Integriteitbeoordelingen door het Openbaar Bestuur) biedt een preventief instrument om zich te beschermen tegen misbruik van vergunningen voor criminele activiteiten. Toepassing van de Wet Bibob in de bouwsector betekent voor u als ondernemer dat u bij de aanvraag van een omgevingsvergunning ook vragen in verband met de Wet Bibob moet beantwoorden. Het gaat hierbij met name om vragen die inzicht geven in de financiële situatie van uw onderneming. Indien de gemeente twijfelt aan de integriteit van de aanvrager dan wel zijn zakenrelaties, kan de gemeente een integriteitonderzoek aanvragen bij het landelijk Bureau Bibob.

  Voor meer informatie over de Wet Bibob en de benodigde formulieren kunt u contact opnemen via 14 0113 of gaat u naar de pagina Bibob.  

 • Contact

  Gemeente Kapelle
  T: 14 0113
  E: gemeente@kapelle.nl