Maatschappelijke dienstverlening en belangenbehartiging

 • Wat is het?

  De gemeente subsidieert activiteiten van instellingen die zich bezighouden met  het bevorderen van maatschappelijke dienstverlening  zoals belangenbehartiging aan ouderen en belangenbehartiging van het plaatselijk belang. 

 • Hoe werkt het?

  Aandachtspunt Toelichting
  Structurele subsidiering belangenbehartiging ouderen plaatselijke instellingen
  Soort subsidie Jaarlijks, indienen voor 1 november van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd

  Geografisch

  Alleen plaatselijke instellingen kunnen in aanmerking komen

  Kaders/eisen Instellingen die zich bezighouden met belangenbehartiging en ondersteuning van ouderen
  De instelling dient een substantiële doelgroep te bereiken

  Geen overlappingen of versplintering in het aanbod

  Subsidie Subsidie volgens het besluit subsidiegrondslagen welzijn
  A Art 7, lid 1: het in artikel 17 van de deelverordening bedoelde subsidie bedraagt € 110,-- per instelling per jaar
  B Art 7, lid 2: Indien de in artikel 17 bedoelde belangenbehartiging en ondersteuning plaatsvindt in de vorm van het aanbieden van welfareactiviteiten aan groepen van ouderen met (dreigende) vereenzamingsproblematiek met een minimum van 10 personen en op locatie (per kern), bedraagt de subsidie € 132,-- per jaar per kern
  Aandachtspunt Toelichting
  Subsidiering belangenbehartiging van het plaatselijk belang
  Soort subsidie

  Jaarlijks, indienen voor 1 november van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd

  Geografisch

  Alleen plaatselijke instellingen kunnen in aanmerking komen

  Kaders/eisen

  Plaatselijke instellingen die zich bezighouden met de belangenbehartiging van een kern binnen de gemeente Kapelle komen in aanmerking voor een door het college vast te stellen subsidiebedrag per jaar. Per kern komt maar één instelling voor subsidie in aanmerking.

  De instellingen die op basis van artikel 18 voor subsidie in aanmerking wensen te komen moeten de volgende zaken bij de aanvraag te voegen:

  • een verslag van de activiteiten van het afgelopen jaar;
  • een overzicht van de uitgaven en inkomsten van het afgelopen jaar;
  • een activiteitenplan betreffende de periode waarvoor subsidie wordt aangevraagd;
  • een begroting van de uitgaven en inkomsten in de periode waarvoor subsidie wordt aangevraagd.
  Subsidie Subsidie volgens het besluit subsidiegrondslagen welzijn
  A Art 8: het in artikel 18 van de deelverordening bedoelde subsidie bedraagt € 728,-- per instelling per jaar

 • Contact

  Gemeente Kapelle
  T: 14 0113
  E: gemeente@kapelle.nl