Leerplicht, bijzonder verlof of vrijstelling

 • Wat is het?

  Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Dit betekent dat zij volgens de wet naar school moeten. In sommige gevallen kunt u bijzonder verlof of vrijstelling aanvragen en hoeft uw kind niet naar school. Er zijn 3 soorten bijzonder verlof of vrijstelling:

  • vrijstelling voor een paar uur per week voor kinderen van 5 jaar 
  • vrijstelling van inschrijving op een school
  • vrijstelling van schoolbezoek (goedgekeurd verlof)
 • Hoe werkt het?

  Vrijstelling paar uur per week kinderen van 5 jaar

  Als een hele schoolweek in het begin nog te vermoeiend is voor uw kind, mag u uw kind 5 uur per week thuishouden tot uw kind 6 jaar wordt. Hiervoor hebt u geen toestemming nodig. U moet het wel melden bij de schooldirecteur of bij het schoolbestuur.

  Vrijstelling inschrijving op een school

  In de volgende gevallen kunt u vrijstelling van inschrijving op een school aanvragen: 

  • Psychische en lichamelijke klachten bij uw kind.
  • Geen enkele school in de buurt past bij uw geloof of hoe u naar het leven kijkt.
  • Uw kind gaat in het buitenland naar school.
  • U leidt een trekkend bestaan. Bijvoorbeeld als kermisexploitant of circusmedewerker.

  De vrijstelling geldt voor 1 schooljaar. Bij ernstige lichamelijke of psychische klachten kan een langere vrijstelling gelden.

  Vrijstelling van schoolbezoek 

  Soms kan uw kind toestemming krijgen om een of meerdere dagen niet naar school te hoeven. Bijvoorbeeld bij:

  • ziekte;
  • schorsing;
  • een religieuze feestdag;
  • een huwelijk;
  • een uitvaart.

  Een startkwalificatie houdt in dat de leerling een diploma heeft behaald op VWO, Havo of MBO-2 niveau. De kwalificatieplicht eindigt op de dag dat de leerling 18 jaar wordt.

 • Wat moet ik doen?

  Vrijstelling paar uur per week kinderen van 5 jaar

  • U meldt aan de school dat u uw kind enkele uren per week thuishoudt. 
  • Als u uw kind meer dan 5 uur per week wilt thuishouden, vraagt u toestemming aan de directeur van de school.

  Vrijstelling inschrijving op een school

  • U meldt bij de leerplichtambtenaar van de gemeente dat u uw kind niet inschrijft op een school. 
  • Doe dit voordat uw kind 5 jaar wordt. Als u dit later doet, moet u dit elk jaar vóór 1 juli doen.

  Vrijstelling van schoolbezoek

  • Als uw kind ziek is of er is een religieuze feestdag, dan meldt u aan de school dat uw kind niet naar school komt.
  • In andere gevallen vraagt u verlof aan de directeur van de school.

  Bijzonder verlof

  Meestal heeft de school hiervoor formulieren die u kunt invullen. U doet uw verzoek aan de directeur van de school, indien het gaat om verlof korter dan tien schooldagen. Bij het aanvragen van verlof wendt u zich tot de leerplicht ambtenaar van de gemeente.

  Vrijstelling

  Als het om medische redenen of andere omstandigheden overduidelijk is dat uw kind nooit in staat zal zijn de school te bezoeken, dan kan uw kind in aanmerking komen voor vrijstelling van inschrijving op een school.

  Neem hiervoor contact op met de leerplichtambtenaar.

 • Wat moet ik meenemen?

  Vrijstelling inschrijving op een school

  • Bij psychische en lichamelijke klachten: een verklaring van een arts, pedagoog of psycholoog.
  • Als u vindt dat geen enkele school in de buurt past bij uw geloof of hoe u naar het leven kijkt: een verklaring waarin u uitlegt waarom dit zo is.
  • Als uw kind in het buitenland op school zit: een verklaring van de directeur van de buitenlandse school.

  Vrijstelling van schoolbezoek

  Als u verlof aan de directeur van de school moet vragen: bewijsstukken die laten zien dat het verlof nodig is. Bijvoorbeeld de uitnodiging voor een bruiloft of een overlijdensbericht.

  Bijzonder verlof

  1. Uw schriftelijke verzoek. Het formulier kunt u krijgen op school.
  2. Bewijsstukken (bijvoorbeeld een verklaring van uw werkgever, of overige bewijsstukken die de noodzaak van bijzonder verlof aantonen).

  Vrijstelling

  1. Bij ongeschiktheid op lichamelijke of psychische gronden heeft u een verklaring nodig van een arts, pedagoog of psycholoog. De gemeente wijst de deskundigen aan.
  2. Bij bezwaar tegen richting van alle scholen moet u bij de kennisgeving aan de leerplichtambtenaar een verklaring meesturen waaruit blijkt waarom u bezwaar heeft tegen alle scholen in de omgeving.
  3. Bij bezoeken van een school in het buitenland moet u bij de kennisgeving aan de leerplichtambtenaar een verklaring meesturen van de directeur van de school in het buitenland. Uit die verklaring moet blijken dat uw kind daar is ingeschreven en de school bezoekt.
  4. Bij ouders met een trekkend bestaan heeft u een vrijstelling van rechtswege. Dat wil zeggen dat de vrijstelling, opschorting of beëindiging vanzelf plaatsvindt, dus zonder formaliteiten.
 • Contact

  De gemeente is belast met het toezicht op de naleving van de Leerplicht- en de RMC-wet. De zeven gemeenten van de Oosterschelderegio, dit zijn de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland en Tholen, hebben hiervoor het RBL opgericht. RBL betekent Regionaal Bureau voor Leerplicht/ RMC Oosterschelderegio. Het RBL helpt jongeren, ouders en scholen bij het oplossen van problemen die een succesvolle schoolcarrière in de weg staan.

  Voor meer informatie verwijzen wij u daarom naar de website van RBL.
  Het RBL is gevestigd in het stadskantoor te Goes.
  M.A. de Ruijterlaan 2
  4461 GE Goes

  Telefoon: 0113 - 24 97 80
  E-mail: rbl@goes.nl
  Website: www.lereninzeeland.nl