Kinderopvangtoeslag

 • Wat is het?

  Kinderopvangtoeslag is een (gedeeltelijke) vergoeding in de kosten van kinderopvang. Bijvoorbeeld als uw kind(eren) naar een kinderdagverblijf, gastouder of buitenschoolse opvang gaan.

  U kunt de toeslag aanvragen als:

  • u en uw partner overdag werken;
  • u een opleiding volgt;
  • u een uitkering krijgt.

  Hoeveel toeslag u krijgt, hangt af van:

  • de hoogte van uw inkomen;
  • het aantal kinderen dat naar de opvang gaat en
  • de soort opvang.

  U kunt zelf  een proefberekening maken bij de Belastingdienst. Dan weet u hoeveel kinderopvangtoeslag u kunt krijgen.

 • Hoe werkt het?

  U kunt toeslag krijgen voor de volgende soorten kinderopvang:

  • Dagopvang in een crèche of kinderdagverblijf.
  • Buitenschoolse opvang van kinderen van 4 tot 12 jaar.
  • Gastouderopvang. U krijgt alleen toeslag  voor een gastouder als deze is aangemeld bij een geregistreerd gastouderbureau.
  • Ouderparticipatiecrèches waarbij een groep ouders om de beurt hun eigen kinderen opvangt.
  • Eigen oppas. De oppas is geregistreerd als gastouder en u betaalt de oppas wit. U regelt dit via een gastouderbureau.
  • Peuteropvang van kinderen van 2,5 tot 4 jaar.
 • Wat moet ik doen?

  U kunt de kinderopvangtoeslag aanvragen via Mijn Toeslagen. Hiervoor logt u in met uw DigiD.

 • Wat moet ik meenemen?

  • Bewijzen van uw inkomen en het inkomen van uw partner.
  • Kostenopgave van de organisatie die uw kind(eren) opvangt.
  • Hebt u schulden? Voeg dan de documenten toe die dit aantonen
 • Hoe lang duurt het?

  U krijgt binnen acht weken bericht of u kinderopvangtoeslag krijgt.

  Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met de beslissing? Dan maakt u binnen zes weken bezwaar.