Hondenbelasting

 • Wat is het?

  Heeft u één of meer honden? Meld uw hond dan bij Sabewa Zeeland. U moet jaarlijks hondenbelasting betalen aan de gemeente.

 • Wat moet ik doen?

  Gaat u één of meer honden houden, dan moet u dit melden bij Sabewa Zeeland. Sabewa Zeeland heeft formulieren waarop u dit kunt aangeven. Meldt u uw hond(en) niet aan? Sabewa Zeeland kan u dan achteraf alsnog aanslaan na een onderzoek door de Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA). Verder heft Sabewa Zeeland misgelopen rente bovenop de aanslag. Zorg er dus voor dat u uw hond(en) altijd aangemeld is/zijn.

  Teruggave hondenbelasting

  Heeft u uw hond weggedaan of is uw hond overleden? U kunt teruggave van de hondenbelasting krijgen als u de aanslag hondenbelasting voor dit jaar al betaald heeft. Geef aan Sabewa Zeeland door dat u geen hond meer heeft. Deze beoordeelt dan of u recht op teruggave heeft. Sabewa Zeeland kan u vragen om een bewijs waaruit blijkt dat u de hond niet meer houdt.

  Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met de aanslag hondenbelasting? U kunt dan bezwaar maken door binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet een bezwaarschrift in te dienen. U bent verplicht direct aangifte te doen als u een hond heeft aangeschaft.

 • Formulieren

  Formulieren voor het aan- en afmelden van uw hond(en) zijn te vinden op www.sabewazeeland.nl

 • Wat kost het?

  Kijk voor de tarievenlijst op de website van Sabewa Zeeland.

 • Aanvullende informatie

  Voor een (blinden)geleidehond hoeft u geen belasting te betalen. Ook voor politiehonden, honden die in het asiel verblijven en puppy's jonger dan 3 maanden betaalt u geen hondenbelasting.

 • Contact

  Sabewa Zeeland

  Sabewa (Samenwerking Belastingen en Waardebepaling) Zeeland is een samenwerkingsverband van de gemeenten Borsele, Hulst, Goes, Kapelle, Reimerswaal, Sluis, Terneuzen en Tholen en waterschap Scheldestromen. Sabewa Zeeland verzorgt de heffing en invordering van waterschapsbelastingen en gemeentelijke belastingen.

  U ontvangt van Sabewa Zeeland een gecombineerd aanslagbiljet gemeentelijke heffingen waarop verschillende heffingen voorkomen zoals onroerendezaakbelastingen, rioolhefing, afvalstoffenheffing, forensenbelasting en hondenbelasting. Indien van toepassing treft u op het aanslagbiljet de WOZ-waarde aan, de zogenaamde WOZ-beschikking.

  De bezwaar- en beroepschriften gericht tegen de belastingaanslagen en kwijtscheldingsverzoeken worden ook door Sabewa Zeeland behandeld.

  Adres

  Kennedylaan 1, 4538 AE  TERNEUZEN

  Postbus

  Postbus 1155, 4530 GD  TERNEUZEN

  Telefoonnummer

  088 - 999 58 09

  Kijk voor meer informatie op www.sabewazeeland.nl.