Asbest verwijderen

 • Wat is het?

  In de toekomst worden asbestdaken verboden voor particulieren en bedrijven. Alle asbestdaken die in contact staan met de buitenlucht moeten op termijn verwijderd zijn.In de toekomst worden asbestdaken verboden voor particulieren en bedrijven.

  De gemeente Kapelle wil het verwijderen van asbestdaken stimuleren en stelt hiervoor een subsidie beschikbaar. Heeft u een asbestdak op uw schuur of woning? Dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor de gemeentelijke subsidie wanneer u deze binnenkort wilt laten verwijderen.

  De hoogte van de gemeentelijke subsidie bedraagt € 3,50 per m2 met een maximum van € 3.500,-- per kadastraal perceel en is aanvullend op de landelijke subsidie voor het verwijderen van asbestdaken. Om in aanmerking te komen voor gemeentelijke subsidie gelden onder andere de volgende voorwaarden:

  • het asbestdak moet groter zijn dan 35 m2 en gelegen zijn binnen de bebouwde kom of in de onmiddellijke omgeving, te weten binnen een afstand van 150 meter tot de bebouwde kom;
  • er mag slechts éénmaal op hetzelfde kadastraal perceel subsidie worden aangevraagd;
  • het verwijderen van het asbestdak dient te zijn uitgevoerd volgens de hiervoor geldende wet- en regelgeving door een daarvoor erkend bedrijf;
  • de opdracht voor de uitvoering van de werkzaamheden mag niet gebeurd zijn vóór 12 juli 2017;
  • het aanvragen van subsidie dient te gebeuren via een daarvoor opgesteld aanvraagformulier;
  • een aanvraag voor subsidie moet uiterlijk binnen zes maanden na het verwijderen van het asbest worden ingediend.

  De subsidie pas kan worden aangevraagd nadat het asbestdak is verwijderd en een factuur en een betalingsbewijs aanwezig is. Ook geldt voor het verkrijgen van de subsidie het principe geldt van ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’ en ‘op is op’. Het is verstandig voordat u de subsidie aanvraagt hierover even te informeren bij de gemeente.

  Subsidie aanvragen met DigiD

  Heeft u geen DigiD?

  Vraag dan een aanvraagformulier aan via 14 0113 of a.lamper@kapelle.nl

 • Wat moet ik doen?

  Als u asbest gaat verwijderen, moet u een sloopmelding doen.

  Doe de melding minimaal 4 weken voordat u de asbest gaat verwijderen. In de volgende gevallen doet u dit uiterlijk 5 werkdagen van tevoren:

  • U verwijdert als particulier geschroefde platen waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn (geen dakleien). Het moet gaan om asbest uit woningen of bijgebouwen op uw erf, die niet bedoeld zijn of gebruikt worden voor uw beroep of bedrijf. U mag maximaal 35 m2 verwijderen per perceel.
  • U verwijdert als particulier vloertegels of niet-gelijmde vloerbedekking met asbest. Het moet gaan om asbest uit woningen of bijgebouwen op uw erf, die niet bedoeld zijn of gebruikt worden voor uw beroep of bedrijf. U mag maximaal 35 m2 per perceel verwijderen.

  Na de sloopmelding

  De gemeente stuurt u een ontvangstbevestiging van de sloopmelding. Als uw melding niet compleet is, krijgt u hiervan bericht en moet u een nieuwe melding doen. Als uw melding wel compleet is, kan de gemeente voorwaarden stellen aan de sloopwerkzaamheden. Aan deze voorwaarden moet u zich houden.

  Start en einde werkzaamheden melden

  • U meldt minimaal 2 werkdagen van tevoren bij de gemeente dat u gaat beginnen met het verwijderen van asbest.
  • Als u klaar bent met de werkzaamheden, meldt u dit op de eerste werkdag nadat u klaar bent met de werkzaamheden.
 • Formulieren

 • Wat moet ik meenemen?

  Gegevens bij de melding

  • naam en adres eigenaar van het gebouw dat asbest bevat
  • naam en adres uitvoerder van de werkzaamheden
  • adres, kadastraal nummer en soort gebouw
  • de data en tijdstippen waarop u gaat slopen
  • hoe u gaat slopen
  • gegevens over de afvalstoffen en hoe u deze gaat afvoeren
  • een situatietekening op schaal van het perceel waar de te slopen bouwwerken op zijn aangegeven

  Asbestinventarisatierapport

  U moet een asbestinventarisatierapport meesturen als u:

  • meer dan 35 m2 asbesthoudend materiaal verwijdert;
  • asbest verwijdert uit een gebouw dat gebouwd is vóór 1994.

  Dit rapport moet worden opgesteld door een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf.

 • Openbare documenten

 • Contact

  Gemeente Kapelle
  T: 14 0113
  E: gemeente@kapelle.nl