Afvalstoffenheffing

 • Wat is het?

  U betaalt mee aan de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. U krijgt hiervoor een aanslag afvalstoffenheffing. U bent verplicht om deze afvalstoffenheffing te betalen, ook als u uw afval nooit meegeeft.

 • Wat moet ik doen?

  Als u het niet eens bent met de aanslag kunt u op de volgende manieren bezwaar maken:

  Schriftelijk bezwaar maken:

  U kunt op www.sabewazeeland.nl een standaard bezwaarformulier downloaden;

  Digitaal bezwaar maken:

  U kunt op www.sabewazeeland.nl een bezwaarformulier invullen.

 • Wat kost het?

  De tarieven voor heffingen en belastingen vindt u op de website van Sabewa Zeeland.

  Naar Sabewa Zeeland

 • Contact

  Sabewa Zeeland

  Sabewa (Samenwerking Belastingen en Waardebepaling) Zeeland is een samenwerkingsverband van de gemeenten Borsele, Hulst, Goes, Kapelle, Reimerswaal, Sluis, Terneuzen en Tholen en waterschap Scheldestromen. Sabewa Zeeland verzorgt de heffing en invordering van waterschapsbelastingen en gemeentelijke belastingen.

  U ontvangt van Sabewa Zeeland een gecombineerd aanslagbiljet gemeentelijke heffingen waarop verschillende heffingen voorkomen zoals onroerendezaakbelastingen, rioolheffing, afvalstoffenheffing, forensenbelasting en hondenbelasting. Indien van toepassing treft u op het aanslagbiljet de WOZ-waarde aan, de zogenaamde WOZ-beschikking.

  De bezwaar- en beroepschriften gericht tegen de belastingaanslagen en kwijtscheldingsverzoeken worden ook door Sabewa Zeeland behandeld.

  Adres

  Kennedylaan 1, 4538 AE  TERNEUZEN

  Postbus

  Postbus 1155, 4530 GD  TERNEUZEN

  Telefoonnummer

  088 - 999 58 09

  Kijk voor meer informatie op www.sabewazeeland.nl.