Afval, oud papier

 • Wat is het?

   

  Voor de inzameling van oud papier en karton beschikt elk huishouden over een blauwe minicontainer, in de praktijk een grijze bak met een blauw deksel.

  De gemeente haalt één keer per vier weken, telkens op vrijdag, in één van de vier afvalroutes het oud papier op. Op de Afvalkalender staat aangegeven welke route in welke week gereden wordt.

  U kunt het oud papier ook brengen naar de verzamelcontainer op de milieustraat.

  Het is niet toegestaan het oud papier anders dan gescheiden aan te bieden.

 • Hoe werkt het?

  Oud papier wordt alleen opgehaald bij huishoudens. Bedrijven moeten zelf met een particuliere inzamelaar de afvoer van hun oud papier regelen.

 • Wat moet ik doen?

  U kunt de blauwe minicontainer op de inzameldag aanbieden op de bekende plaats, met het handvat van de straat vandaan. De huisvuilwagen begint om half acht te rijden. Zorg in elk geval dat de container dan aan de straat staat.

 • Wat kost het?

  De inzameling van oud papier wordt bekostigd uit de Afvalstoffenheffing die elk huishouden jaarlijks betaalt.

 • Aanvullende informatie

  Het oud papier wordt ingezameld met een huisvuilwagen. Het is daarom niet nodig en zelfs niet toegestaan om het oud papier in bundels of dozen aan te bieden, omdat die voor verstopping zorgen van het beladingssysteem.

 • Contact

  Gemeente Kapelle
  T: 14 0113
  E: gemeente@kapelle.nl