Afval, grofvuil

 • Wat is het?

  De ZRD haalt 2 dagen per jaar het grof afval in de gemeente Kapelle op. Deze dagen staan op de afvalkalender. Het afval moet vóór 7.00 uur aan de weg staan. De grof afvalroute is alleen bestemd voor huishoudelijk afval (geen afval van bedrijven).

  We zamelen het volgende in:

  • Elektrische/elektronische apparaten: bijvoorbeeld wit-/bruingoed.
  • Grof tuinafval dat niet bij het GFT-afval kan, zoals grof loofafval, snoeihout enz.
  • Grof huishoudelijk afval: groot of zwaar huishoudelijk afval dat door afmeting of gewicht niet in een vuilniszak of afvalcontainer ter inzameling kan worden aangeboden.

  Grof huisvuil of grofvuil is afval dat te groot of te zwaar is om in een vuilniszak of container te stoppen, zoals meubels of vloerbedekking. De gemeente haalt het meeste grofvuil op, behalve bijvoorbeeld bouw- en sloopafval.

 • Wat moet ik doen?

  Aanmelden van grof afval kan via de website van de ZRD.

 • Wat kost het?

  De eerste kubieke meter is gratis, iedere extra kubieke meter kost in 2018 € 13,20. De kosten moeten bij het ophalen met de chauffeur worden afgerekend. U kunt uw grof huishoudelijk afval ook inleveren op de Milieustraat.