Privacy

U heeft er recht op dat de gemeente Kapelle zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaat. Dat is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming  en andere specifieke wetgeving, zoals de Wet basisregistratie persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer. Als u gebruik maakt van diensten of producten van de gemeente, hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u bijvoorbeeld via een e-formulier, via de mail of telefonisch.

Wilt u meer weten over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, lees dan onze privacyverklaring.

Naar privacyverklaring

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage indienen via dit e-formulier.

Formulier AVG - Inzage, correctie of verwijdering persoonsgegevens