OZO (Overleg Zeeuwse Overheden)

Afbeelding OZOHet Overleg Zeeuwse Overheden is een bestuurlijk samenwerkingsverband waarin alle vijftien Zeeuwse overheden vertegenwoordigd zijn. Met de oprichting van het OZO spraken de dertien Zeeuwse gemeenten, Provincie Zeeland en Waterschap Scheldstromen af om de onderlinge samenwerking verder te intensiveren. Want door onze krachten te bundelen, kunnen we aan de slag met de grote en complexe regionale opgaven die in de toekomst op ons afkomen. 

Kijk op website van OZO www.samenzeeland.nl voor meer informatie.