Over deze website

Auteursrechten


De gemeente Kapelle behoudt het auteursrecht op de via de website van de gemeente Kapelle verstrekte informatie (inclusief beeldmerken, illustraties, logos, fotomateriaal en lay-out). Niets uit de teksten of grafische voorstellingen op de website mag zonder schriftelijke toestemming van de gemeente Kapelle openbaar worden gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd. Wij vragen u het materiaal niet te veranderen en bij verspreiding de bron te vermelden. Citeren enkel met bronvermelding. Gebruik van de informatie voor persoonlijke doeleinden is toegestaan. Wanneer derden foto’s ter beschikking stellen voor publicatie op deze website doen zij daarmee afstand van hun auteursrecht, recht op handelsmerk en andere intellectuele rechten, tenzij expliciet anders wordt vermeldt.

Proclaimer


De gemeente Kapelle is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Komt u toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar de gemeente Kapelle. De verantwoordelijkheid en het auteursrecht van informatie die via de links toegankelijk is, ligt bij de eigenaar van de betreffende websites. Dit geldt ook voor alle gebruikte handelsmerken en logo’s.

Privacy

De gemeente Kapelle respecteert de privacy van de bezoekers van haar website. Bij de verwerking van de persoonsgegevens handelt de gemeente Kapelle overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens. De gemeente gebruikt alleen persoonlijke gegevens die u zelf heeft achtergelaten en alleen voor het daarbijbehorende doel.

De gemeente Kapelle houdt algemene gegevens van bezoekers bij om statistieken samen te stellen over het bezoekersgedrag van haar website. Hiermee kan de gemeente de website verder optimaliseren. Deze statistische gegevens bevatten geen persoonlijke gegevens.