Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Op 31 maart 2020 is de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) gepresenteerd. Via NOW kunnen werkgevers die door de coronacrisis omzetverlies hebben een tegemoetkoming in hun loonkosten aanvragen.

Hierdoor kunnen ze hun werknemers in dienst houden. Een werkgever kan een tegemoetkoming NOW ontvangen bij een verwacht omzetverlies van ten minste 20% over een periode van 3 maanden. De hoogte van de tegemoetkoming is 90% van de loonsom, afgezet tegen het percentage aan verwacht omzetverlies.

Een werkgever kan alleen een tegemoetkoming NOW ontvangen als hij in de periode waarover hij een tegemoetkoming ontvangt geen ontslag wegens bedrijfseconomische redenen aanvraagt voor zijn werknemers. Ook flexwerkers die bij een werkgever op de loonlijst staan, tellen hierbij mee.

Voor payrollwerknemers en uitzendkrachten geldt dat de payrollwerkgever of uitzendwerkgever een tegemoetkoming NOW kan aanvragen.
Werkgevers kunnen een aanvraag indienen via het UWV,
Meer informatie over NOW staat op de website van de Rijksoverheid.