Bijstand voor ZZP-ers: Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO)

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is in het leven geroepen om zelfstandigen (inclusief zzp'ers) inkomensondersteuning te verschaffen.

Met deze regeling kunnen zelfstandig ondernemers maximaal 1.500 euro netto per maand ontvangen. Via de regeling kun je ook leningen voor bedrijfskapitaal krijgen. Deze regeling staat open voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp'ers, die in de knel komen door de coronacrisis. De regeling is gebaseerd op de al bestaande Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen), maar wordt sneller behandeld en verstrekt. Deze voorziening heeft tijdelijk soepele voorwaarden vanwege de bijzondere situatie waarin Nederland verkeert: de inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft bijvoorbeeld later niet te worden terugbetaald. Daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd.

ZZP’ers kunnen in hun gemeente een inkomensaanvulling of lening aanvragen op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). De ZZP'ers in de gemeente Kapelle kunnen terecht bij GR de Bevelanden, afdeling Werk, Inkomen en Zorg. Meer informatie staat op www.grdebevelanden.nl/noodpakket-voor-ondernemers. Op deze webpagina staat:
• informatie en het aanvraagformulier levensonderhoud voor (zelfstandige) ondernemers;
•  informatie en het aanvraagformulier lening bedrijfskapitaal;
• en een overzicht van veel gestelde vragen.