Ondersteuning ondernemers/ZZP-ers i.v.m Corona

Infographic Noodpakket voor banen en economie 2.0Het kabinet doet er alles aan banen en inkomens van zoveel mogelijk mensen veilig te stellen, en de vitaliteit van onze economie te ondersteunen. Daartoe zijn er verschillende financiële noodregelingen in het leven geroepen voor werkgevers en zelfstandigen (infographic te downlaoden onderaan deze pagina).

20 mei: Verlenging en uitbreiding noodpakket banen en economie

Ondernemers en werkenden krijgen ook de komende periode financiële ondersteuning vanwege de aanhoudende impact van het coronavirus (zie infographic hier naast). Het eerste noodpakket banen en economie loopt door en het kabinet neemt nieuwe uitzonderlijke maatregelen. Dat is nodig, omdat steeds meer zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven langzaam en soms deels weer opstarten, terwijl anderen nog dicht zijn of zonder opdrachten zitten. De kabinetsondersteuning is daarom meer gericht en heeft gewijzigde voorwaarden. Doel is zoveel mogelijk behoud van banen. Daarvoor is nodig dat ondernemers en werkenden zich kunnen aanpassen aan een veranderde Nederlandse samenleving en economie. Meer informatie op  de website van de Rijksoverheid.

KVK Coronaloket

De impact van de verscherpte maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus is groot voor het Nederlandse bedrijfsleven. De Kamer van Koophandel heeft een loket voor ondernemers geopend. Het KVK Coronaloket is telefonisch bereikbaar van 08:30 tot 17:00 uur. Ondernemers kunnen ook terecht op de website van de Kamer van Koophandel. Ook op de website van GR de Bevelanden vindt u meer informatie.

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)

De Noodmaatregel ondernemers waar eerder over gecommuniceerd is heet nu Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS). De TOGS is voor ondernemers die directe schade ondervinden van diverse kabinetsmaatregelen om het COVID-19 virus in te dammen. Gedupeerde ondernemers ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 om hun vaste lasten te kunnen betalen. De TOGS is aan te vragen via de website van RVO.

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Op 31 maart 2020 is de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) gepresenteerd. Via NOW kunnen werkgevers die door de coronacrisis omzetverlies hebben een tegemoetkoming in hun loonkosten aanvragen. Hierdoor kunnen ze hun werknemers in dienst houden. Een werkgever kan een tegemoetkoming NOW ontvangen bij een verwacht omzetverlies van ten minste 20% over een periode van 3 maanden. De hoogte van de tegemoetkoming is 90% van de loonsom, afgezet tegen het percentage aan verwacht omzetverlies.

Een werkgever kan alleen een tegemoetkoming NOW ontvangen als hij in de periode waarover hij een tegemoetkoming ontvangt geen ontslag wegens bedrijfseconomische redenen aanvraagt voor zijn werknemers. Ook flexwerkers die bij een werkgever op de loonlijst staan, tellen hierbij mee.

Voor payrollwerknemers en uitzendkrachten geldt dat de payrollwerkgever of uitzendwerkgever een tegemoetkoming NOW kan aanvragen.
Werkgevers kunnen een aanvraag indienen via het UWV,
Meer informatie over NOW staat op de website van de Rijksoverheid.

Bijstand voor ZZP-ers: Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO)

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is in het leven geroepen om zelfstandigen (inclusief zzp'ers) inkomensondersteuning te verschaffen. Met deze regeling kunnen zelfstandig ondernemers maximaal 1.500 euro netto per maand ontvangen. Via de regeling kun je ook leningen voor bedrijfskapitaal krijgen. Deze regeling staat open voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp'ers, die in de knel komen door de coronacrisis. De regeling is gebaseerd op de al bestaande Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen), maar wordt sneller behandeld en verstrekt. Deze voorziening heeft tijdelijk soepele voorwaarden vanwege de bijzondere situatie waarin Nederland verkeert: de inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft bijvoorbeeld later niet te worden terugbetaald. Daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd.

ZZP’ers kunnen in hun gemeente een inkomensaanvulling of lening aanvragen op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). De ZZP'ers in de gemeente Kapelle kunnen terecht bij GR de Bevelanden, afdeling Werk, Inkomen en Zorg. Meer informatie staat op www.grdebevelanden.nl/noodpakket-voor-ondernemers. Op deze webpagina staat:
• informatie en het aanvraagformulier levensonderhoud voor (zelfstandige) ondernemers;
•  informatie en het aanvraagformulier lening bedrijfskapitaal;
• en een overzicht van veel gestelde vragen.

Impuls Zeeland biedt hulp aan ondernemers

Ondernemers met een financieringsbehoefte kunnen de komende drie maanden bij Impuls Zeeland een voucher aanvragen, waarin een deel van de kosten voor het inhuren van een (financieel) adviseur worden vergoed. Meer informatie op Impuls Zeeland. Op de website van Impuls Zeeland vindt u een overzicht van zowel landelijke als regionale regelingen en informatie. Vindt u hier geen antwoord op uw vraag, neem dan contact op met Impuls Zeeland via dit e-mailadres: coronaloket@impulszeeland.nl.

Agrarische sector

Specifieke steunmaatregelen en informatie voor de agrarische sector staan vermeld op de website van ZLTO

Digitale ondersteuning

Digitale experts uit Zeeland, Noord-Brabant en Limburg gaan ondernemers in nood helpen om hun bedrijf overeind te houden. Dat gebeurt via gratis webinars op dinsdag en donderdag om 20.00 uur. Tijdens de webinars krijgt u antwoorden op vragen als: hoe richt ik snel een online omgeving in voor mijn fysieke winkel die niet meer open mag? Hoe kom ik online van mijn winkelvoorraden af? Hoe verzorg ik digitaal onderwijs? Hoe houd ik online contact met familie? De gratis webinars zijn een initiatief van DDA, de brancheorganisatie van de top digitale bureaus in Nederland. En worden gegeven door leden van de beste top100 digitale bureaus van Nederland. Kijk voor meer informatie op www.digitalhelpsquad.nl.

Innoveren en digitaliseren

Ondernemers kunnen bij Dockwize terecht voor praktische vragen over het versneld innoveren en digitaliseren van bedrijfsvoering en werkzaamheden via www.ikmoetdigitaal.nl.

Aan de slag in Zeeland (AMRZ)

Heeft u ondersteuning van gemeenten of UWV nodig voor het matchen van vraag en aanbod (zowel voor ondernemers als werkzoekenden), stel dan uw vraag in een mail aan ondernemers@aandeslaginzeeland.nl. Meer informatie kunt u vinden op de website www.aandeslaginzeeland.nl Wilt u inzicht in vraag en aanbod, kijk dan op de Zeeuwse Vacaturebank.

Gemeente Kapelle gaat facturen sneller betalen

Om de ondernemers en ZZP-ers zo goed mogelijk te ondersteunen, gaat de gemeente Kapelle daar waar mogelijk de facturen sneller betalen dan de bestaande norm.

Evenementenvergunning

Bedrijven/ instanties die al een evenementenvergunning hebben aangevraagd en betaald, waarvan het evenement niet door kon gaan, hoeven volgend jaar geen leges te betalen.

Uitstel van betaling gemeentelijk- en waterschapsbelastingen

Ondervindt u problemen met het betalen van de gemeentelijk- en waterschapsbelastingen? Dan kunt u uitstel van betaling aanvragen tot 1 juli 2020. Vul hiervoor het digitale formulier innen in op www.sabewazeeland.nl en vraag om uitstel. Vanaf 1 april 2020 verstuurt Sabewa Zeeland geen nieuwe aanslagen over 2020 meer. Dit stellen zij uit tot 1 juli 2020. Ook versturen zij tot 1 juli geen betalingsherinneringen, aanmaningen en dwangbevelen.

Ondernemersavond

De ondernemersavond van 28 mei gaat niet door. Waarschijnlijk wordt deze naar het najaar verplaatst. Verdere info volgt later.

Campagne Kooponzeoogst

ZLTO en andere landbouworganisaties starten een campagne Kooponzeoogst om daarmee de telers van hun producten af te helpen. Telers, bedrijven en consumenten kunnen zich melden op de Facebookpagina Kooponzeoogst.

Reisgids Hello Zeeland

Reisgids Hello Zeeland helpt Zeeuwse ondernemers via de website van Hello Zeeland cadeaubonnen te verkopen, die in te wisselen na de coronavirus. Deze cadeaubonnen maken deel uit van een online ‘ondernemerskit’, ondernemers kunnen zich aanmelden via hellozeeland.com/ondernemerskit.

Bonnenboekje - Koop Lokaal

Graag willen we lokale ondernemers helpen, door het lokale koopgedrag te stimuleren. Het idee is om een bonnenboekje uit te geven met leuke acties waarmee we, zowel inwoners van de gemeente Kapelle als de toeristen die in de gemeente verblijven, verleiden om lokale aankopen te doen. Dit idee is aan verschillende ondernemers voorgelegd via de ondernemersverenigingen van Kapelle en Wemeldinge en is positief ontvangen. De kosten voor het produceren en verspreiden van het boekje worden door de gemeente betaald. Het bonnenboekje verspreiden we eind juni. Naar meer informatie

Richtlijnen voor Verantwoord Winkelen

Met richtlijnen voor winkeliers en hun klanten willen ondernemingsorganisaties en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ervoor zorgen dat mensen zo verantwoord mogelijk hun aankopen kunnen doen en winkelmedewerkers op een veilige manier kunnen werken. De maatregelen zijn bedoeld om besmettingen met het coronavirus te voorkomen en de gevolgen van het nieuwe virus te beperken. Kijk voor meer informatie over de richtlijnen op de website van de Rijksoverheid.

Dockwize helpt ondernemers het hoofd boven water te houden met SOS programma

Voorlopig is er geen uitzicht op versoepeling van de coronamaatregelen voor de ondernemer. De horeca blijft gesloten, de winkelstraten zijn leeg en het is onduidelijk wanneer de provincie weer toeristen kan ontvangen. Wegvallende orders en verkopen zorgen in bijna de helft van de gevallen voor acute problemen, blijkt uit recent onderzoek van VNO NCW Zeeland Brabant. En ook de 1,5 meter economie is voor veel ondernemers een grote uitdaging. Reden genoeg voor Dockwize om Zeeuwse ondernemers te helpen het hoofd boven water te houden! 

Met het nieuwe SOS programma worden de krachten gebundeld om ondernemers in Zeeland direct te helpen. SOS staat voor snel ondernemers support: een team van experts van zowel Dockwize als van diverse belangrijke Zeeuwse partijen, gaat met ondernemers intensief aan de slag om niet alleen de crisis te overleven, maar er ook sterker uit te komen!

Hoe zet u koers door deze storm? Durft u verder te kijken en wellicht het roer om te gooien? Check www.dockwize.nl/sos en meld u vandaag nog aan! Deelname aan het programma is volledig kosteloos.

EZK maakt coaching voor mkb in coronaproblemen gratis

Ondernemers kunnen dit jaar gratis professionele coaching krijgen wanneer ze in zwaar weer zitten, bijvoorbeeld wanneer ze door de coronacrisis failliet dreigen te gaan. Ondernemers kunnen hiervoor traditioneel terecht bij Stichting Ondernemersklankbord (OKB), dat mede door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) gefinancierd wordt. Eerder betaalden ondernemers hier een eigen bijdrage van 150 euro voor. Besloten is om dat dit jaar gratis te maken.

Stichting Ondernemersklankbord (OKB) is een kleine organisatie die al 40 jaar bestaat. Ze werken met zo’n 300 vrijwilligers, veelal oud-ondernemers, om mkb-ondernemers met coaching bij te staan. Dat gebeurt meestal door middel van trajecten van 6 maanden, waarin ondernemers onbeperkt beroep kunnen doen op de expertise van het OKB. In deze coronatijd vormt het OKB in het verlengde van de Kamer van Koophandel (KVK) als het ware de tweedelijnszorg voor ondernemers: de KvK is het eerste loket voor informatie en advies; het OKB voor (verdere) coaching en advies.

Ondernemers kunnen terecht op de website van Stichting Ondernemersklankbord.