Digitale indiening

Op het Omgevingsloket online kunt u via een vragenlijst vaststellen of uw bouwplan vergunningplichtig is en voor welke onderdelen of activiteiten u een vergunning moet aanvragen.

Op basis van de gegeven antwoorden, stelt de module het aanvraagformulier samen. Uw aanvraag met de daarbij horende bijlagen dient u vervolgens digitaal in. Wilt u eerst weten of uw plan kans van slagen heeft? Vink dan de optie ‘vooroverleg’ aan. U dient dan een concept van de aanvraag in. Vervolgens neemt de gemeente contact met u op.