Gemeente Kapelle week 1

Uitnodiging installatie burgemeester Hieltjes

Op dinsdag 9 januari 2018 wordt de heer mr. H.B. (Huub) Hieltjes tijdens een buitengewone raadsvergadering in de raadszaal van het gemeentehuis geïnstalleerd als burgemeester van de gemeente Kapelle. Dit wordt gedaan door drs. J.M.M. Polman, commissaris van de Koning.

Lees het volledige artikel

Jaarwisseling gemeente Kapelle rustig verlopen

De jaarwisseling 2017/2018 in de gemeente Kapelle is rustig verlopen. De jaarwisseling heeft de gemeente, volgens een eerste inschatting, zo’n € 9.401,-- gekost (€ 6.825,-- aan arbeidskosten en € 2.576,-- materiële schade). De arbeidskosten zijn lager dan vorig jaar doordat minder preventieve maatregelen nodig waren. En de schade aan gemeentelijke eigendommen is tot nu toe beduidend lager.  Het totale schadebedrag is dus aanzienlijk lager dan vorig jaar en dat stemt tot tevredenheid.

Lees het volledige artikel

Nieuwjaarstoespaak burgemeester Hieltjes

Dinsdagavond 2 januari 2018 was de nieuwjaarsreceptie bij de gemeente Kapelle. Heef u het gemist? U kunt de nieuwjaarstoespraak van burgemeester Hieltjes hier lezen.

Lees het volledige artikel

Bericht van de burgemeester: Bescheiden trots

De commissaris van de Koning in Zeeland, Han Polman, heeft mij benoemd als waarnemend burgemeester van de gemeente Kapelle. Een prachtige functie in de bloesem van Zeeland.

Lees het volledige artikel

Wandelen in Wemeldinge

Door enkele enthousiastelingen is het initiatief genomen om één keer in de maand gezamenlijk te wandelen, bedoeld voor alle wandelliefhebbers. Meteen een goede start maken in het nieuwe jaar? Ga dan mee wandelen.

Lees het volledige artikel

Uitnodiging buitengewone openbare raadsvergadering

U bent van harte uitgenodigd om de buitengewone openbare vergadering van de raad van de gemeente Kapelle bij te wonen op dinsdag 9 januari 2018, om 19.30 uur in het gemeentehuis, Kerkplein 1 in Kapelle.

Agenda buitengewone openbare raadsvergadering 9 januari 2018.

Lees het volledige artikel

Column John Koster: De wereld is voor de doeners

Op dinsdag 19 december heeft de gemeenteraad van Kapelle ingestemd met het voorstel van het college voor een kredietverschaffing van € 13.000.000,-- voor het bouwen van een nieuw sportcomplex in Kapelle. Met deze beslissing laat de gemeente Kapelle zien dat zij vertrouwen heeft in de toekomst en hierin ook durft te investeren.

Lees het volledige artikel

Inzameling plastic afval en drankenkartons

Eén keer per twee weken wordt het plastic afval (inclusief drankenkartons) in heel de gemeente Kapelle op vrijdag ingezameld. Plastic afval (inclusief drankenkartons) dient te worden aangeboden in doorzichtige zakken.

Lees het volledige artikel

Gemeentelijke subsidie verwijderen asbestdaken

Vanaf 2024 geldt er in Nederland voor particulieren en bedrijven een verbod op asbestdaken. Alle asbestdaken die in contact staan met de buitenlucht moeten voor deze datum verwijderd zijn. De gemeente Kapelle wil het verwijderen van asbestdaken stimuleren door hiervoor een subsidie ter beschikking te stellen. Voor 2018 is een budget van € 25.000,-- respectievelijk € 15.000,-- beschikbaar.

Lees het volledige artikel

Kindervoorstelling ‘De Wensappel’ door Lappie Lapstok

  • Zaterdag 6 januari 2018
  • Locatie: De Vroone
  • Aanvang: 14.00 uur
  • Entree: € 7,50

Tickets: www.kapellecultureel.nl, info@kapellecultureel.nl  of 0113 – 33 31 10

Lees het volledige artikel