Wethouder Damen door ziekte afwezig

Wethouder Damen is door ziekte afwezig. De komende weken is hij nog afwezig en worden zijn werkzaamheden verdeeld onder wethouder Evertz, wethouder Herselman en burgemeester Hieltjes. Kijk hier voor de verdeling van zijn portefeuille.