Uitnodiging informatiemarkt windenergie 29 juni 2020

Zeeuwind en Windforce-11 nodigen u uit voor een informatiemarkt over windenergie op maandag 29 juni.

Voorbeeld van windturbinesVorig jaar oktober hebben zij u geïnformeerd over de initiatieven om windparken in Kapelle te (her)ontwikkelen. In de afgelopen periode hebben zij alle onderzoeken uitgevoerd die nodig zijn om te bepalen of de plannen uitvoerbaar zijn. Vervolgens zijn voor de windparken Willem-Annapolder en Landmanslust bestemmingsplanwijzingen en vergunningsaanvragen ingediend. Deze aanvragen liggen begin juli ter inzage. U kunt deze dan ook vinden op www.kapelle.nl/windpark

Tijdens de informatiemarkt krijgt u informatie over deze projecten, zodat u weet wat er precies ter inzage wordt gelegd. Over de ontwikkeling van het windpark Kapelle-Schore is op het moment nog geen nieuws te melden. Eerst moet er voldoende duidelijkheid komen over de dijkverzwaring op die locatie.

Iedereen kan zich laten informeren op een veilige manier. In de opzet van de informatiemarkt is hier rekening mee gehouden. U kunt er ook voor kiezen om op afstand geïnformeerd te worden.

Opzet informatiemarkt

De informatiemarkt wordt bij geschikte weersomstandigheden buiten gehouden op het terrein van De Vroone in Kapelle. Mocht het vanwege het weer niet buiten kunnen, dan wordt de informatiemarkt binnen ingericht. Om het aantal bezoekers dat tegelijkertijd de informatiemarkt bezoekt op een acceptabel en veilig niveau te houden, schrijft u zich in via info@zeeuwind.nl voor een bepaald tijdvak van één uur. De informatiemarkt wordt zo ingericht dat er voldoende afstand is tussen bezoekers, de initiatiefnemers van de projecten en de betrokken inhoudelijk specialisten.

Uitnodiging informatiemarkt op 29 juni 2020

Graag nodigen we u hierbij uit om de informatiemarkt bij te wonen. We gaan dan met u in gesprek over de ontwikkelingen voor windenergie in uw omgeving. U heeft alle ruimte om uw vragen te stellen over de huidige plannen voor windenergie en de bijbehorende vergunningprocedure.  

  • Wanneer:    Maandag 29 juni a.s.  
  • Waar:          De Vroone, C.D. Vereekestraat 74, 4421 CE Kapelle
  • Tijden:         U kunt kiezen uit een tijdvak van één uur, startend om 18.00, 19.00, 20.00 of 21.00 uur.
  • Inschrijven: Is verplicht, via info@zeeuwind.nl  U ontvangt daarna een bevestiging met daarin het tijdvak, waarin u bent ingedeeld.

Op afstand geïnformeerd worden

Als u wel geïnformeerd wilt worden over de projecten of een specifieke vraag heeft, maar u wilt de informatiemarkt niet bezoeken dan kan dat ook op afstand. U kunt hiervoor een kort verzoek sturen naar info@zeeuwind.nl  of Zeeuwind bellen op 0118-474187. Als u in de mail eventueel al de onderwerpen aangeeft waar u meer over wilt weten of de vraag alvast stelt, dan zoeken zij de geschikte weg om deze te beantwoorden.

Vragen en meer informatie

Op www.kapelle.nl/windpark vindt u meer informatie. Binnenkort staat ook op de websites van de twee ontwikkelaars meer informatie over de plannen voor windenergie. De aanvragen die ter inzage gaan zijn vanaf begin juli in te zien via www.kapelle.nl/windpark. De precieze datum zal op de informatiebijeenkomst bekend worden gemaakt of is op te vragen via info@zeeuwind.nl .