Toeristisch aantrekkelijk Wemeldinge

Vandaag heeft burgemeester Huub Hieltjes nieuwe fietsfaciliteiten gepresenteerd en een naambordje van de slopjes in de Dorpsstraat onthuld. Ook heeft hij verteld over wat wordt gedaan om het toerisme in de gemeente te versterken.

Nieuwe fietsfaciliteiten

Om het fietsen in de gemeente Kapelle aantrekkelijker te maken, heeft de gemeente een aantal extra bankjes en fietsleunhekken geplaatst. Deze staan langs wegen van de fietsknooppunten-routes. Ook zijn twee oplaadpalen geplaatst. Deze palen werken op zonne-energie. Per paal kunnen vier fietsers gratis hun fiets opladen.

oplaadzuil elektrische fiets

Verder zijn er verspreid over de gemeente tien extra overzichtspanelen geplaatst. Op zo’n paneel staat een kaart met een omtrek van 15 kilometer. Met deze kaart kunnen fietsers hun route makkelijk verder uitstippelen.

Overzichtspaneel fietsknooppunt

Naamborden slopjes in Dorpsstraat

Slopjes in de Dorpsstraat in Wemeldinge zijn voorzien van een naambord. Dit op initiatief van de Stichting Bewonersbelang Wemeldinge en het MKB Wemeldinge.
Een slop is een nauwe doorgang die de Dorpsstraat verbindt met de achterliggende wegen. Ze zijn honderden jaren geleden ontstaan als brandsloppen, zodat een brand zich minder snel kon verspreiden.

De sloppen hebben in de volksmond al langer een naam. Deze naam refereert aan iemand die vroeger aan de slop heeft gewoond. Het bord bevat de naam en korte informatie over de naam, het beroep van de persoon en in welke tijdsperiode diegene hier leefde.

Onthulling naambord slopje

Toekomstvisie

“Deze maatregelen passen in de toekomstvisie die de gemeenteraad van Kapelle heeft vastgelegd”, aldus burgemeester Huub Hieltjes. “Daarin is de ambitie verwoord om Wemeldinge als toeristische trekpleister in Zeeland te versterken. Verder wordt ingezet op landelijk toerisme op andere plekken in de gemeente.”

Als volgende stap werkt de gemeente in samenwerking met ondernemers en belanghebbenden aan een masterplan voor Wemeldinge. Met het Masterplan Wemeldinge ontstaat er een integraal en gezamenlijk perspectief. Aan de hand hiervan kan Wemeldinge zich toeristisch en recreatief  verder ontwikkelen. Gericht op een toeristisch vitaal, levendig en leefbaar Wemeldinge.