Resultaten enquête huidig afvalbeleid

Eind vorig jaar hebben we een enquête binnen de gemeente gehouden over het huidige afvalbeleid. Deze enquête maakt onderdeel uit van een totale evaluatie van het afvalbeleid in Kapelle. Die per 1 januari 2016 met invoering van het Diftarsysteem is ingezet.

In veel enquêteformulieren wordt aangeven dat inwoners via de Scheldepost op de hoogte gehouden willen worden over de resultaten.

Enkele onderzoeksresultaten

Uit het onderzoek blijkt dat veel inwoners (83%) vinden dat ze het afval al goed scheiden. Ook zijn veel inwoners tevreden over de mogelijkheden om afval te scheiden. Vooral als het gaat om papier en karton (95%) en gft en etensresten (89%). Daarnaast wordt in het onderzoek aangegeven dat etensresten beter gescheiden kunnen worden als de gft-container in warme maanden vaker wordt geleegd (29%). Veel inwoners verwachten van de gemeente meer informatie over: voordelen voor het milieu wanneer beter afval wordt gescheiden, de resultaten wat betreft afvalscheiding en over de locaties en mogelijkheden om afval te scheiden.

De resultaten worden meegenomen met de evaluatie van het huidige afvalbeleid. De evaluatie vormt de basis voor een aangepast afvalbeleid voor de komende jaren. Dit beleid wordt de komende tijd verder uitgewerkt. Wij houden u hiervan op de hoogte.

Hieronder het volledige rapport.