Kapels college staat positief tegenover plan nieuw oorlogsmuseum

Stichting Vitality heeft een plan ingediend voor een nieuw oorlogsmuseum in Kapelle. Het college heeft daar positief op gereageerd. Wel geeft zij aan dat de stichting moet schaven aan het ingediende plan. In een volgende fase worden de omwonenden nadrukkelijk betrokken in de besluitvorming.

In november 2018 ontving het college het bedrijfsplan voor het nieuwe oorlogsmuseum. Het museum komt in de plaats van het huidige oorlogsmuseum, aan de Vroonlandseweg. Als de plannen doorgaan, komt het nieuwe museum aan de Goesestraatweg, naast de Franse begraafplaats in Kapelle. Erfgoed Zeeland is door het college gevraagd advies uit te brengen over het bedrijfsplan. Het college heeft besloten mee te werken aan het plan, mits de adviezen van Erfgoed Zeeland opgevolgd worden.

Eigen invalshoek

Eén van de adviezen is om een eigen invalshoek te kiezen, zodat het museum onderscheidend is van andere (oorlogs)musea in Zeeland. Het Franse verhaal is hierin het meest belangrijke element. De Stichting Vitality streeft ernaar om een geregistreerd museum te worden bij het Museumregister Nederland. Deze registratie geeft waarborgen voor de invulling van de functies van een museum. Het college onderschrijft dit streven.

Vrijwilligers

Het bedrijfsplan gaat uit van een organisatie die volledig door vrijwilligers wordt gerund, dus zonder betaalde krachten. Het nieuwe museum zou moeten draaien op 100 vrijwilligers. Op dit moment zijn ongeveer 25 vrijwilligers actief in verschillende werkgroepen. Het advies is dat de stichting vooraf een ondergrens bepaalt voor het aantal vrijwilligers dat nodig is voor het nieuwe museum.

Financiën

De financiële onderbouwing is nog een onzekere factor in het bedrijfsplan. Dit moet verder worden uitgewerkt. De stichting rekent hiervoor op forse bijdragen van het Franse bedrijfsleven. Het college is bereid een eenmalige bijdrage van € 40.000 toe te kennen. Voorwaarde is dat er een sluitende begroting bij het plan komt en dat de gemeenteraad de bijdrage goedkeurt in de gemeentebegroting voor 2020.

Ruimtelijke inpassing

De plek van het initiatief, naast het Franse ereveld en de algemene begraafplaats, vraagt om een zorgvuldige ruimtelijke inpassing. Het ereveld is bescheiden in omvang in een groene, intieme setting. Het ontwerpen van een gebouw en de inrichting en het gebruik van het bijbehorend terrein moet zorgen voor een versterking van de bestaande kwaliteiten. Erfgoed Zeeland adviseert om een duidelijke keuze te maken voor een bepaald type museum. Ook adviseert men om een professioneel bureau te betrekken bij de inrichting.