Jaarwisseling gemeente Kapelle rustig verlopen

De jaarwisseling 2018/2019 in de gemeente Kapelle is rustig verlopen. De jaarwisseling heeft de gemeente, volgens een eerste inschatting, zo’n € 11.960,-- gekost (€ 8.424,-- aan arbeidskosten en € 3.536,-- materiële schade). Het totale schadebedrag is wel hoger dan vorig jaar (€ 9.401,--). De meeste schade was in Wemeldinge.

De goede voorbereiding heeft opnieuw zijn vruchten afgeworpen. De afstemming tussen gemeente, politie en Veiligheidsregio verloopt steeds beter en ook het preventief verwijderen van onder andere afvalbakken beperkt de schade. De publieke opinie over knalvuurwerk is duidelijk aan het veranderen; het afsteken van knalvuurwerk wordt minder gewaardeerd en geaccepteerd. Er zijn nauwelijks klachten bij de gemeente binnengekomen dit jaar. De gemeente wil ook een ieder die zelf zijn vuurwerkrommel opgeruimd heeft bedanken voor de medewerking, ook dat was een verbetering ten opzichte van de voorgaande jaren.