Gezamenlijke controle bedrijventerreinen gemeente Kapelle

De gemeente Kapelle heeft donderdag 3 juni 2021 in samenwerking met de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland, Belastingdienst, Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW), Landelijk Informatiecentrum Voortuigencriminaliteit (LIV) en de Politie een controle uitgevoerd op en rondom de bedrijventerreinen in de gemeente Kapelle. De controle is uitgevoerd met inachtneming van de coronamaatregelen.

Tijdens de controle zijn zeven autobedrijven bezocht. Afgelopen week hebben er diverse acties plaatsgevonden om ondernemers in de autobranche binnen de Oosterscheldebekken bewust te maken van ondermijnende criminaliteit. Deze actieweek was een succes, naast de bewustwording bij ondernemers was er ook aandacht voor meldingsbereidheid.

Tijdens de controle zijn er naast een aantal milieuovertredingen, geen noemenswaardige overtredingen geconstateerd. In de gemeente Kapelle vinden we het belangrijk dat de bedrijventerreinen aantrekkelijk en veilig zijn en blijven. Door integrale controles uit te voeren wordt de kwaliteit gewaarborgd.

Inwoners die signalen herkennen van ondermijnende activiteiten of strafbare feiten kunnen deze melden bij de Politie of anoniem via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).