Gemeente zet mystery shoppers in bij controle leeftijdsgrens alcoholverkoop

De gemeente Kapelle gaat vanaf 1 juni 2019 mystery shoppers inzetten om de leeftijdsgrens bij verkoop van alcohol te controleren. De controles gaan plaatsvinden bij horecagelegenheden, sportkantines en supermarkten die alcohol verkopen. De mystery shoppers zijn 18 jaar maar zien er jonger uit. Aan hen mag geen alcohol worden verkocht zonder dat er naar hun legitimatiebewijs is gevraagd.

De controles zijn belangrijk om het alcoholgebruik door jongeren onder de 18 jaar tegen te gaan. Alcohol is namelijk schadelijk voor de ontwikkeling van de hersenen.

Overtredingen

Als er niet naar een legitimatiebewijs is gevraagd, wordt niet voldaan aan de Drank- en Horecawet. De burgemeester legt bij overtredingen een boete op van € 1.360,--. Ook wordt er een boete opgelegd als er wordt geconstateerd dat er alcohol wordt verkocht aan jongeren onder de 18 jaar.

De afgelopen jaren zijn er tijdens controles binnen de gemeente Kapelle nauwelijks overtredingen geconstateerd. Uit eerdere nalevingsonderzoeken door ZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland bleek echter wel dat er nog steeds alcohol verkocht wordt aan jongeren onder de 18 jaar.  We hopen dat de inzet van mystery shoppers ervoor zorgt dat er helemaal geen alcohol meer wordt verkocht aan jongeren onder de 18 jaar. En dat er altijd om een legitimatiebewijs wordt gevraagd aan jongeren die er niet uitzien als 18 jaar.