Gemeente Kapelle experimenteert met centraal tellen

Dit item is verlopen op 21-03-2019.

Op woensdag 20 maart 2019 vinden de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen plaats. Bij die verkiezingen gaan 76 van de 355 gemeenten experimenteren met een centrale opzet van het tellen van de stemmen. Op de avond zelf worden de stemmen alleen op partijniveau geteld, de dag erna de stemmen op afzonderlijke kandidaten. Kapelle is de enige Zeeuwse gemeente die meedoet aan het experiment.

Het experiment houdt in dat de stembureaus na sluiting om 21.00 uur alleen een voorlopige telling verrichten, uitsluitend op lijstniveau. Op grond daarvan kan op de avond van de stemming een voorlopige uitslag van de verkiezing bekend worden gemaakt.

Het tellen van de op de kandidaten uitgebrachte stemmen gebeurt de volgende dag in De Vroone te Kapelle. Dit gebeurt tijdens een openbare zitting van 09.00 – 12.00 uur door een gemeentelijk stembureau. Als het gemeentelijk stembureau er zeker van is dat de telling juist is uitgevoerd, maakt het een proces verbaal op. Dit proces verbaal wordt vervolgens op de website van de gemeente gepubliceerd. Doel van een centrale telling is het telproces betrouwbaarder, transparanter en dus beter controleerbaar te maken.

Een centrale telling heeft als voordeel dat de telling gestructureerd en uniform kan worden georganiseerd. Door de telling de volgende dag uit te voeren worden de leden van de stembureaus op de avond van de stemming ontlast. Een stemopneming met uitgeruste krachten en in een rustige sfeer geeft een nauwkeuriger resultaat. Ook kunnen eventuele telfouten van stembureaus worden gecorrigeerd.

De landelijke ervaringen met centrale stemopneming zijn positief; een centrale telling verloopt rustiger en overzichtelijker, biedt gelegenheid om fouten te corrigeren en verkleint het risico op een hertelling.