De rekenkamer Kapelle, Vlissingen en Middelburg zoekt een nieuw lid

In verband met het vertrek van één van de leden zoekt de rekenkamer van de gemeente Kapelle, Vlissingen en Middelburg een nieuw lid.

De gemeentelijke rekenkamer doet kritisch onderzoek naar de prestaties van de gemeente op diverse terreinen. Dat doen we voor de 3 gemeenteraden. Leden van de rekenkamer kunnen worden ingezet voor het uitvoeren of begeleiden van onderzoek in deze drie gemeenten.

Meer weten?

Meer informatie vindt u op www.rekenkamerkvm.nl. U kunt ook contact opnemen met de heer ir. S.M. Hoven van de rekenkamer via hoven@rekenkamerkvm.nl of (06) 81 10 52 08.

Reactietermijn en gesprekken

Sollicitaties met curriculum vitae kunnen tot en met 16 november 2019 per mail worden gezonden aan hoven@rekenkamerkvm.nl onder vermelding van vacaturenummer 1RKL.

De selectiegesprekken vinden plaats op het gemeentehuis van Vlissingen op 6 december 2019.

Logo van de rekenkamer