Burgerzaken? Afspraak maken!

Het Servicecentrum gaat vanaf 1 juli 2019 werken op afspraak. Vanaf dan verandert ook de naam: Servicecentrum wordt Burgerzaken.

Burgemeester Hieltjes is blij met deze ontwikkeling. “Werken op afspraak verbetert de dienstverlening. U kunt een afspraak maken op het moment dat het u het beste uitkomt. Wachttijd wordt voorkomen en de medewerker kan optimaal kwaliteit leveren omdat vooraf bekend is voor welk product u langskomt.”, aldus de burgemeester.

U kunt vanaf half juni 2019 een afspraak maken via onze website. De afsprakenknop staat op de startpagina. Vervolgens kunt u in een overzicht van de producten aangeven waarvoor u wilt komen. Bijvoorbeeld het aanvragen van een paspoort of een rijbewijs. Voor het maken van een afspraak kunt u ook langskomen of bellen naar 14 0113. Na het maken van de afspraak ontvangt u per e-mail een bevestiging en een herinnering van de gemaakte afspraak. In die e-mail staat ook welke documenten u naar de afspraak mee neemt.

Voor de volgende producten kunt u zelf een afspraak maken:

 • aangifte geboorte;
 • aangifte overlijden;
 • bewijs van in leven zijn;
 • emigratie;
 • erkenning kind;
 • gezondheidsverklaring;
 • identiteitskaart;
 • legalisatie handtekening;
 • ophalen document;
 • paspoort;
 • rijbewijs;
 • verklaring omtrent gedrag.

Voor de volgende, meer specialistische, producten kunt u  telefonisch (telefoonnummer 14 0113), via Burgerzaken, een afspraak maken:

 • 1e vestiging/hervestiging vanuit buitenland;
 • naturalisatie /optie;
 • registratie levenloos geboren kind;
 • omzetting geregistreerd partnerschap/huwelijk.

Voor de volgende producten hoeft geen afspraak te worden gemaakt. Dat mag wel maar deze producten kunnen ook volledig digitaal worden geregeld:

 • afschrift Burgerlijke Stand;
 • melding en afspraak voorgenomen huwelijk;
 • melding en afspraak voorgenomen partnerschap;
 • verhuizing;
 • uittreksel basisregistratie personen.

Om de dienstverlening nog verder te verbeteren wordt per 1 juli 2019 de openingstijd van Burgerzaken op woensdag verruimd. De balie is dan open tot 18.00 uur.

De openingstijden van Burgerzaken zijn per 1 juli 2019 als volgt:

 • Maandag       09.00-12.00 uur
 • Dinsdag         09.00-12.00 uur
 • Woensdag     09.00-18.00 uur
 • Donderdag    09.00-12.00 uur en 17.00-20.00 uur
 • Vrijdag           09.00-12.00 uur