Activiteiten in de Week van Ons Water

Vanaf 16 tot en met 27 oktober 2019 is het de landelijke Week van Ons Water. Op diverse plaatsen in Nederland kunt te weten komen wat er komt kijken bij het waterbeheer in Nederland. Ook waterschap Scheldestromen organiseert verschillende gratis activiteiten. Deze zijn terug te vinden op www.scheldestromen.nl/weekvanonswater. Daar kunt u zich ook aanmelden.

Klimaatmiddag en –avond met KNMI - dinsdag 22 oktober

Korte, hevige neerslag en lange droge zomers. Het zijn voorbeelden van extreme weersomstandigheden die vanwege verandering in het klimaat steeds vaker voorkomen. Ook hier. Wilt u weten wat we hier in Zeeland nog meer gaan merken van klimaatverandering en wat u er zelf tegen kunt doen? Kom dan naar de klimaatmiddag of -avond van het KNMI en waterschap Scheldestromen!

  • Wanneer:    dinsdag 22 oktober 2019
  • Inloop:         15.00-15.30 uur of 19.00-19.30 uur
  • Einde:          17.15 uur of 21.15 uur
  • Waar:           Gemeenschapscentrum Meulvliet, Zoekweg 8 in Tholen.  

Rondleiding zuivering Terneuzen – donderdag 24 oktober

Benieuwd hoe het waterschap rioolwater schoonmaakt? Donderdag 24 oktober geeft het waterschap een rondleiding op de rioolwaterzuiveringsinstallatie Terneuzen: om 10.15 uur. Er kunnen maximaal 20 personen mee. Mochten er meer aanmeldingen komen dan organiseert het waterschap nog een rondleiding om 13.15 uur. De rondleiding duurt ongeveer andrhalf uur. Deelnemers krijgen te zien, te ruiken en te horen hoe het rioolwater binnenkomt, gezuiverd wordt en vervolgens weer terug de natuur in gaat.

  • Wanneer:    donderdag 24 oktober 2019 om 10.15 uur (reserve om 13.15 uur)
  • Waar:           Zuivering Terneuzen, Frankrijkweg 8

Gastles groep 6: Wonen onder de zeespiegel

Zonder dijken en duinen zijn we nergens. En zonder gemalen houden we geen droge voeten. Hoe zien kinderen dat? Kennen ze de kracht van het water en waar denken zij dat regenwater naartoe gaat? En waar ligt de sterkste dijk van Zeeland? Speciaal voor de Week van Ons Water bieden we een gratis gastles voor groep 6 aan over het wonen onder de zeespiegel. De gastles wordt op de school zelf gegeven en duurt ongeveer 1,5 uur.

  • Wanneer:      7-25 oktober met uitzondering van de herfstvakantie
  • Waar:           op de school van de aanvrager

Interactieve Democratiegame: leerlingen beslissen over belastingcenten 

Aan het educatieprogramma van Scheldestromen is dit jaar een nieuw onderdeel toegevoegd: de Democratiegame. Voordat het spel begint, stemmen leerlingen voor een nieuw waterschapsbestuur. Kiezen ze voor de Groenen of gaan ze voor een groen of juist een conservatief bestuur? Hierbij leren ze gelijk meer over onze Nederlandse democratie. Daarna vormen ze teams van waterschapsbestuurders en nemen ze waterschapsbeslissingen die allerlei verschillende gevolgen hebben. Ze leren nadenken over de gevolgen van hun beslissingen en natuurlijk over het belang van goed waterbeheer. Ze kunnen investeren in duurzaamheid, maar moeten dan misschien bezuinigen op dijkonderhoud. Welke gevolgen hebben hun beslissingen? De game wordt gespeeld op smartphones en is geschikt voor de bovenbouw van havo/vwo en voor het onderdeel burgerschap in het mbo. De lessen worden gegeven door twee educatiemedewerkers van het waterschap, maar het is ook mogelijk dat docenten alleen het lespakket aanvragen. De gratis les kan nu en na de Week van Ons Water worden aangevraagd.

  • Wanneer:      vanaf heden
  • Waar:           op de school van de aanvrager

Ons Water

Uit onderzoek blijkt dat het waterbewustzijn bij Nederlanders gering is. Weinig mensen weten wat er bij komt kijken om ons land droog en bewoonbaar te houden. De Week van Ons Water is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, waterschappen, provincies, gemeenten, waterbedrijven en watermusea om via publieksactiviteiten mensen bewuster te maken van het waterbeheer in Nederland.

Andere activiteiten tijdens de week, kunt u terug vinden op: www.weekvanonswater.nl.