Nieuws

Hieronder vindt u een overzicht van het actuele nieuws.

 • Gemeentehuis 19 en 22 april gesloten

  Vanwege de feestdagen is het gemeentehuis gesloten op vrijdag 19 april en maandag 22 april 2019. Onze medewerkers zijn u op dinsdag 23 april 2019 graag weer van dienst.

 • Verkiezing Europees Parlement

  Op donderdag 23 mei 2019 is de verkiezing van de leden van het Europees Parlement.

 • Cederhof Welzijn week 16

  Wij zijn er voor alle inwoners van de gemeente Kapelle. Jong en oud kan bij ons terecht.

 • Column André Schmid: Meer invloed burger

  Zegt de Week van de Toekomst u iets? Als u deze column leest is deze grotendeels achter de rug. Ik hoop dat ik u ergens ben tegengekomen, want dit was een uitgelezen kans om mee te praten over de toekomst van onze gemeente.

 • Tellers gezocht voor de verkiezingen

  Voor de verkiezingen van  donderdag 23 mei 2019 (Europees Parlement) is de gemeente Kapelle op zoek naar tellers (vanaf 21.00 uur). Ook zijn we op zoek naar tellers bij het centraal tellen op maandag 27 mei 2019 in De Vroone in Kapelle.

 • Kapels college staat positief tegenover plan nieuw oorlogsmuseum

  Stichting Vitality heeft een plan ingediend voor een nieuw oorlogsmuseum in Kapelle. Het college heeft daar positief op gereageerd. Wel geeft zij aan dat de stichting moet schaven aan het ingediende plan. In een volgende fase worden de omwonenden nadrukkelijk betrokken in de besluitvorming.

 • Column Ernest Franken: Rentmeester blijf bij de les!

  Binnen de gemeente hoor je steeds vaker initiatieven gericht op preventie. Het beleid voor onder andere de WMO en de jeugdwet (sociaal domein) staat er vol van. Ook ik ben sterk voorstander van preventieve activiteiten, maar roep wel op tot nuchterheid. Met preventie voorkom je namelijk niet alles! Het is geen wondermiddel! We zullen dan ook moeten zorgen dat de ‘herstelgerichte’ zorg of begeleiding die nodig is, beschikbaar is. 

 • Inzamelen grof afval

  De grof afvalroute wordt twee keer per jaar gereden. De eerstvolgende keer is op woensdag 24 april 2019. Aanmelden van grof afval kan bij de ZRD tot dinsdag  23 april 2019 12.00 uur via 0900 – 443 33 33.

 • Cederhof Welzijn week 15

  Wij zijn er voor alle inwoners van de gemeente Kapelle. Jong en oud kan bij ons terecht.

 • Militaire oefening

  Binnen de gemeente Kapelle wordt van 15 tot en met 19 april 2019 een militaire oefening gehouden. De oefening vindt plaats in het kader van de training radar personeel van de Luchtdoel Artillerie. Praktisch gezien houdt dit in dat men op diverse locaties in de diverse gemeenten met militaire wielvoertuigen zal verplaatsen en mogelijke radar opstellingen gaat verkennen en inmeten.

 • Uitnodiging bijeenkomst nieuwbouw sportcentrum

  Maandag 15 april 2019 vindt er een bijeenkomst plaats over het ontwerp bestemmingsplan Sportcentrum Kapelle. De avond vindt plaats in het gemeentehuis, Kerkplein 1, en begint om 20.00 uur. U bent van harte welkom. De avond is bedoeld voor (toekomstige) omwonenden en gevestigden rond de projectlocatie.

 • Uitnodiging raadsvergadering 16 april 2019

  Graag nodigen wij u uit voor de vergadering van de gemeenteraad op dinsdag 16 april 2019, om 19.30 uur in het gemeentehuis in Kapelle.

  Agenda raadsvergadering 16 april 2019.

 • Kinderburgemeester Hessel Kole op werkbezoek bij brandweer Kapelle

  Op maandag 15 april 2019 brengt kinderburgemeester Hessel Kole van de gemeente Kapelle een werkbezoek aan de brandweer in Kapelle. Hessel mag in het kader van zijn werkbezoek deelnemen aan een oefening van de Kapelse brandploeg. De oefening vindt plaats in een te slopen pand aan de Goessestraatweg 6 in Kapelle.

 • Uitnodiging voorlichtingsavond uitgaan en middelengebruik

  Vanaf de middelbare school krijgen jongeren steeds meer te maken met alcohol- en middelengebruik. Er ontstaan vragen zoals ‘Zou mijn kind weleens alcohol drinken of blowen en hoe ga ik hiermee om’?.

 • Gezocht: concrete inwonersinitiatieven

  Inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners worden uitgenodigd om met inwonersinitiatieven te komen. Het gaat hier niet alleen om ideeën maar om concrete plannen. Bijvoorbeeld op het gebied van natuur en groen, verbeteringen voor het dorp, de wijk of straat. Of initiatieven om meer te bewegen, het voorkomen van eenzaamheid. Alle ideeën zijn welkom, of het nu gaat om klein en overzichtelijk of behoorlijk ingewikkeld. Het gaat om initiatieven waarbij één of meer inwoners belangeloos een bijdrage leveren aan de samenleving. Verder worden nu geen kaders of voorwaarden gesteld.

 • Totaaluitslag Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen

  Op 20 maart 2019 zijn de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen gehouden. Hieronder kunt u de totaaluitslag op kandidaatniveau downloaden. Ook zijn de processen-verbaal van alle stembureau's voor beide verkiezingen in te zien (hieronder digitaal, maar ook fysiek in het gemeentehuis).

 • Voorlopige uitslagen verkiezingen 20 maart 2019

  Op 20 maart 2019 zijn de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen gehouden. Hieronder kunt u de (voorlopige) uitslagen op partijniveau voor beide verkiezingen bekijken.