Nieuws

 • Viering 75 jaar vrijheid in Kapelle

  Op maandag 28 oktober 2019 organiseert het Vier Mei Comité Kapelle twee activiteiten om 75 jaar vrijheid in Kapelle te vieren. Voor de kinderen van de basisscholen in de gemeente Kapelle organiseren zij een lunch. En van 13.00 - 21.00 uur is er bij het oorlogsmuseum een open middag en avond, die in het teken van vrijheid staat.

 • Expositie gemeentehuis

  Tot 13 december exposeert Evelina Jorritsma in het gemeentehuis. Evelina runt het Diaconaal centrum ‘In de Vrijheid’ in Wemeldinge. Na een burn-out schreef zij haar autobiografie ‘Geen Grijs’ . Hiervoor richtte zij de kleine uitgeverij  ‘Crystal Books’ op. 

 • Cederhof Welzijn week 43

  Wij zijn er voor alle inwoners van de gemeente Kapelle. Jong en oud kan bij ons terecht. Binnenkort gaat de Wijkcirkel weer van start, kun je meedoen met de Tablet cursus of naar de voorlichting door Roze 50 plus.

 • Gezamenlijke controle bedrijven Smokkelhoek

  Vanmorgen is er een gezamenlijke controle uitgevoerd bij bedrijven op het bedrijventerrein Smokkelhoek in de gemeente Kapelle. Gemeente Kapelle, de Belastingdienst, de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland, VbV (Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit), Douane en de Politie voerden de controle gezamenlijk uit.

 • Cederhof Welzijn week 42

  Wij zijn er voor alle inwoners van de gemeente Kapelle. Jong en oud kan bij ons terecht. Binnenkort de cursus Digisterker en het Repaircafé.

 • Inwonersinitiatieven

  Dit voorjaar heeft het college nadrukkelijk inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners uitgenodigd om met ideeën en plannen te komen. Deze uitnodiging geldt nog steeds. Heeft u een (bijna) uitgewerkt idee op het gebied van natuur en groen of verbeteringen voor het dorp, de wijk of de straat? Een plan om meer te gaan bewegen of om activiteiten te organiseren? Laat het ons dan weten.

 • Informatiemarkt windenergie gemeente Kapelle

  • Maandag 21 oktober a.s.
  • van 19.00 tot 21.00 uur (vrije in- en uitloop)
  • De Heyzon, Jufferswegje 31, Kapelle
 • Uitnodiging raadsvergadering

  Graag nodigen wij u uit voor de vergadering van de gemeenteraad op dinsdag 22 oktober 2019, om 19.30 uur in het gemeentehuis in Kapelle.

  Agenda raadsvergadering 22 oktober 2019

 • Ruimte voor Zeeuwse Landschapsparels die bijdragen aan versterking streekeigen identiteit

  Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) werkt aan versterking van de streekeigen identiteit van verschillende Zeeuwse Landschappen en zoekt in alle regio’s locaties voor het herstel of aanleg van typische landschapsparels. Ze werken daarbij ook samen met de Zeeuwse Agrarische Natuurverenigingen en streven ernaar om per regio minimaal 1 landschapsparel te krijgen.

 • Activiteiten in de Week van Ons Water

  Vanaf 16 tot en met 27 oktober 2019 is het de landelijke Week van Ons Water. Op diverse plaatsen in Nederland kunt te weten komen wat er komt kijken bij het waterbeheer in Nederland. Ook waterschap Scheldestromen organiseert verschillende gratis activiteiten. Deze zijn terug te vinden op www.scheldestromen.nl/weekvanonswater. Daar kunt u zich ook aanmelden.

 • Burgerzaken? Afspraak maken!

  Burgerzaken werkt vanaf 1 juli 2019 op afspraak.

 • Totaaluitslag Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen

  Op 20 maart 2019 zijn de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen gehouden. Hieronder kunt u de totaaluitslag op kandidaatniveau downloaden. Ook zijn de processen-verbaal van alle stembureau's voor beide verkiezingen in te zien (hieronder digitaal, maar ook fysiek in het gemeentehuis).