Nieuws

 • Verkeersmaatregelen Kapelse Dag

  Vanwege de Kapelse Dag 2019 worden de volgende verkeersmaatregelen genomen:

  Vanaf woensdag 28 augustus ± 8:00 uur is de Weststraat (gedeeltelijk), JUMBO parkeerterrein (gedeeltelijk) en het Kerkplein (gedeeltelijk) afgesloten. De bedrijven zijn wel bereikbaar.

 • Problematische schulden

  Worden financiële problemen u teveel? Dan kunt u zich als inwoner van de Bevelanden melden bij het team Schulddienstverlening van de afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) van GR de Bevelanden. Zij kunnen u helpen zoeken naar passende oplossingen.

 • Cederhof Welzijn week 34

  Wij zijn er voor alle inwoners van de gemeente Kapelle. Jong en oud kan bij ons terecht.

 • Zelf fruit plukken

  Op woensdagmiddag 28 augustus en 4 en 11 september organiseert het Fruitteeltmuseum een plukmiddag. Iedereen is van harte welkom om vanaf 13.00 uur tot 16.00 uur om zelf appels en peren te komen plukken, in de boomgaard van het Fruitteeltmuseum in Kapelle. Deze boomgaard hangt dan vol met heerlijke appels en peren.

 • Waterschap is begonnen met onderhoud aan waterlopen

  Waterschap Scheldestromen is begonnen met het onderhoud aan de waterlopen. Jaarlijks wordt het maaien gecombineerd met eens in de acht jaar het baggeren van waterlopen in bepaalde gebieden. Het maaien en baggeren is nodig om de afvoer van overtollig oppervlaktewater naar de gemalen te waarborgen.

 • Nieuwe subsidie maakt woningisolatie extra gunstig

  Woningeigenaren kunnen gebruik maken van een nieuwe subsidie voor isolatiemaatregelen. Met de subsidie krijgt een woningeigenaar ongeveer 20 procent van de kosten terug. Woningisolatie is daarmee extra voordelig. Een investering in spouwmuur- en vloerisolatie verdient zich met gebruik van de subsidie in iets meer dan drie jaar terug.

 • Controle hondenbelasting

  Vanaf week 34 wordt er een begin gemaakt met de controle op het houden van honden binnen de gemeente Kapelle. De controle vindt huis-aan-huis plaats.

 • Vrijwilligerswerk in de gemeente Kapelle

  Met de digitale vacaturebank, praktische hulp en cursusaanbod ondersteunt VrijwilligersKapelle vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties in de gemeente Kapelle.  Via www.vrijwilligerskapelle.nl kunnen organisaties vrijwilligers werven. Kandidaat-vrijwilligers die op zoek zijn naar vrijwilligerswerk kunnen op deze site kijken in het aanbod.

 • NL-Alert

  Bij grootschalige incidenten waar grote groepen mensen moeten worden gealarmeerd en geïnstrueerd wordt een NL-Alert ingezet, soms in combinatie met de sirenes. Op termijn moet een NL-Alert voldoende zijn om, in combinatie met websites en sociale media, de bevolking te alarmeren en te informeren.

 • Cederhof welzijn week 33

  Wij zijn er voor alle inwoners van de gemeente Kapelle. Jong en oud kan bij ons terecht.

 • Voorstel verbouwing dorpshuis Schore

  Het college van de gemeente Kapelle stelt aan de gemeenteraad voor in te stemmen met een verbouwing van het dorpshuis Schore. De maximale investering hiervoor is € 260.000,-. In overleg met de agendacommissie wordt het raadsvoorstel in de gemeenteraad van 3 september 2019 behandeld.

 • Burgerzaken? Afspraak maken!

  Burgerzaken werkt vanaf 1 juli 2019 op afspraak.

 • Totaaluitslag Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen

  Op 20 maart 2019 zijn de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen gehouden. Hieronder kunt u de totaaluitslag op kandidaatniveau downloaden. Ook zijn de processen-verbaal van alle stembureau's voor beide verkiezingen in te zien (hieronder digitaal, maar ook fysiek in het gemeentehuis).