Nieuws

 • Nieuw in 2020: Talent & Starz

  Ben jij tussen de 12 en 18 jaar en wil je op het podium jouw muziek laten horen, een leuke dansact laten zien of zingen? Dan is er goed nieuws, want in maart 2020 organiseren we Talent & Starz. Het evenement in de gemeente Kapelle om jouw talent voor een groot publiek te laten zien. Het idee komt van Stichting Kapelle Cultureel en Jongkapelle.

 • Cederhof Welzijn week 50

  In deze nieuwsbrief van Cederhof Welzijn aandacht voor koken met Adrie en scootmobielinstructie.

 • Feestelijke afsluiting project Langegracht e.o.

  Het project Wijkaanpak Langegracht e.o. is afgerond. Het plangebied heeft een nieuwe uitstraling gekregen. Om dit te vieren opent wethouder Jon Herselman samen met de kinderburgemeester Hessel Kole op vrijdag 20 december om 15.00 uur de speeltuin in de Slotstraat. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.
   

 • Enquête afvalbeleid

  Begin november hebben we in de gemeente Kapelle een brief verspreid met daarin de vraag om de enquête over het afvalbeleid in te vullen. Bijna 1000 inwoners hebben deze enquête ingevuld. We willen deze inwoners hiervoor hartelijk bedanken.

 • Gemeente Kapelle lost meldingen openbare ruimte op met Fixi

  Sinds januari 2019 werkt de gemeente Kapelle met Fixi. U kunt via Fixi eenvoudig een melding maken over de openbare ruimte, bijvoorbeeld schade door vuurwerk of schade aan de stoep.  De website van Fixi is te vinden via www.kapelle.nl. De Fixi app is beschikbaar in de Appstore en Google Playstore.

 • Militaire oefening

  Binnen de gemeente Kapelle wordt  een geplande militaire oefening gehouden van 10 t/m 13 december 2019. De oefening wordt gehouden in het kader van een opleiding van militairen voor de Koninklijke Landmacht.

 • Werkzaamheden project Gildenstraat e.o.

  In 2020 en 2021 gaan we werkzaamheden uitvoeren in de Gildenstraat, Achterweg en een deel van de Waardekensstraat. Volgend jaar voeren we rioleringswerkzaamheden uit en in 2021 de herinrichting van de Gildenstraat.

 • Rioolreiniging en rioolinspectie

  Vanaf maandag 9 december vinden er rioolreinigingswerkzaamheden plaats binnen de gemeente Kapelle. Gelijktijdig wordt de toestand van het riool door middel van een inspectiecamera vastgelegd.

 • Cederhof Welzijn week 49

  In deze nieuwsbrief van Cederhof Welzijn aandacht voor de workshop WhatsApp, vrijwilligerswerk en kerststukjes maken tijdens het sociaal café.

 • Gemeentehuis Kapelle dementievriendelijk

  Woensdag 27 november 2019 om 13.00 uur reikt wethouder Annebeth Evertz van de gemeente Kapelle het dementievriendelijk certificaat uit aan een medewerker van de afdeling Burgerzaken. Ook plakt zij de sticker dementievriendelijk op het gemeentehuis.

 • Heeft u een idee voor het wegenplan? Vul de vragen in!

  De gemeente Kapelle gaat een wegenplan opstellen. In dit plan gaan we beschrijven wat de gewenste functie van wegen en straten is (bijvoorbeeld 50 of 30 km/u). Hoe we onze wegen willen inrichten. En op welke plekken we aanpassingen willen doen, bijvoorbeeld om de verkeersveiligheid te verbeteren.

 • Burgerzaken? Afspraak maken!

  Burgerzaken werkt vanaf 1 juli 2019 op afspraak.

 • Totaaluitslag Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen

  Op 20 maart 2019 zijn de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen gehouden. Hieronder kunt u de totaaluitslag op kandidaatniveau downloaden. Ook zijn de processen-verbaal van alle stembureau's voor beide verkiezingen in te zien (hieronder digitaal, maar ook fysiek in het gemeentehuis).