Nieuws

 • Brexit en omwisselen rijbewijs Verenigd Koninkrijk

  Rijbewijshouders met een rijbewijs uit het Verenigd Koninkrijk die ingeschreven staan in Nederland, hebben tot 31 december 2020 de tijd om het rijbewijs om te wisselen volgens de nu geldende regels.

 • Korting afvalstoffenheffing bij medisch afval

  De gemeente Kapelle biedt haar inwoners met het Diftarsysteem de mogelijkheid om minder afvalstoffenheffing te betalen als zij minder restafval aanbieden. Inwoners die door een chronische ziekte of medische beperking veel medisch afval hebben, bieden dat afval aan bij het restafval. Voor hen is het vaak onmogelijk om hun restafval minder vaak aan te bieden en zo in aanmerking komen voor een lagere afvalstoffenheffing.

 • Gemeente Kapelle zegt NEE tegen geweld

  Op 25 november start de internationale campagne tegen geweld tegen vrouwen, ‘Orange the World’. Deze campagne duurt 16 dagen tot en met 10 december. In meer dan 100 landen vinden er acties plaats. Ook in de gemeente Kapelle steunen we de actie. Op 25 november verricht wethouder Annebeth Evertz samen met Soroptimisten een symbolische handeling door een oranje sjaal om het beeld van Annie M.G. Schmidt te knopen. Verder kleuren tijdens de actieperiode de website en de profielfoto’s van de Social Media van de gemeente Kapelle oranje.

 • Helpt u mee tijdens de verkiezingen?

  Wilt u meehelpen om de komende Tweede Kamerverkiezingen goed te laten verlopen? Meldt u dan aan als lid van een stembureau in de gemeente Kapelle! Als stembureaulid zorgt u ervoor dat de verkiezingsdag goed verloopt en dat de telling zorgvuldig gebeurt. Om u goed voor te bereiden op deze dag, krijgt u een korte digitale cursus en afrondende toets.

 • Huisartsen en medisch specialisten in Zeeland: het is veilig in de zorg!

  'Wacht niet met bellen naar je huisarts en zeg een afspraak met een medisch specialist niet af’. Dit is de boodschap die huisartsen en ziekenhuizen in Zeeland gezamenlijk uitdragen. Tijdens de intelligente lockdown in maart zagen veel huisartsen het aantal patiënten op het spreekuur teruglopen. Ook met ernstige klachten bleven mensen toen thuis. En soms werden afspraken in het ziekenhuis afgezegd. Dit kan vervelende gevolgen hebben, zoals een verontrustende diagnose of een langere weg naar eventueel herstel. 

 • Meld dode watervogels via www.fixi.nl

  Op dit moment is er een uitbraak van het vogelgriepvirus. Hierdoor worden veel dode watervogels gevonden. Vindt u één of meerdere dode vogels? Raak deze dan niet aan, maar meld ze wel via www.fixi.nl of via de Fixi app.

 • Cursus Politiek Actief

  Vraagt u zich wel eens af hoe de beslissingen worden genomen in de gemeenteraad? Denkt u wel eens dat u dat beter zou kunnen? Of wilt u iets voor elkaar krijgen bij de gemeente, maar weet u niet hoe? Volg dan cursus Politiek Actief voor de gemeente en ontdek het! Wie weet bent u hierna wel zó geïnspireerd geraakt dat u zelf actief wilt worden in de gemeentepolitiek, bijvoorbeeld als raadslid.

 • Spreekuren van VSBfonds

  VSBfonds financiert projecten waardoor andere mensen mee kunnen doen aan een sociale of culturele activiteit die lokaal of regionaal impact heeft. Of waarmee mensen anderen ontmoeten of inspireren, zich verder ontwikkelen of bijdragen aan de lokale of regionale gemeenschap.

 • Geheimhouding persoonsgegevens

  In de basisregistratie personen (BRP) zijn persoonsgegevens opgenomen van iedereen die in de gemeente Kapelle woont. Deze gegevens worden meestal automatisch verstrekt aan diverse overheidsinstellingen. Ook enkele bijzondere maatschappelijke instellingen, zoals pensionfondsen, krijgen automatisch gegevens verstrekt. Dit is een wettelijke verplichting. Hier kunt u niets tegen doen.

 • Gedeeltelijke lockdown om besmettingen terug te dringen

  Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich opnieuw te verspreiden. Het kabinet heeft dinsdag 13 oktober bekend gemaakt dat er strengere maatregelen nodig zijn die er voor moeten zorgen dat het aantal besmettingen daalt. Dit  door op die plaatsen in te grijpen waar het risico op overdracht van het virus het grootst is. Door het aantal contactmomenten en reisbewegingen te beperken, mensen te ondersteunen bij het kunnen naleven van de basisregels en striktere handhaving.

  De landelijke maatregelen gelden vanaf woensdag  14 oktober 22:00 uur. In de weken tot 27 oktober beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Er moet voldoende bewijs zijn in vermindering van het aantal besmettingen en de druk op de reguliere zorg, voordat met zekerheid gezegd kan worden dat de maatregelen effect hebben en dus heroverwogen kunnen worden.

 • De RRE helpt woningeigenaren bij de volgende stap in verduurzamen

  Op vrijdag 25 september start in Zeeland de Regeling Reductie Energie (RRE). De RRE is een subsidie die woningeigenaren helpt om de volgende stap te zetten in de verduurzaming van hun eigen woning, met als gezamenlijk doel 10.000 Ton CO2 reductie in Zeeland vóór 31 maart 2021.

 • Zeeland in Stroomversnelling: subsidies voor bedrijven, stichtingen en verenigingen

  Zeeland wil de economie verder versterken, door de concurrentiekracht te verhogen. Er zijn aantal subsidieregelingen vanuit Zeeland in Stroomversnelling voor bedrijven, verenigingen en stichtingen.

 • Aangepaste openingstijden per woensdag 8 april 2020

  Om onze dienstverlening te blijven garanderen, is het noodzakelijk om tijdelijke aanpassingen te doen in de openstelling en bereikbaarheid van het gemeentehuis.

 • Emergis biedt extra psychische ondersteuning tijdens coronacrisis met telefoonlijn en online hulp en advies

  Ook al is het hebben van contact in deze periode misschien iets lastiger, we willen er wél voor je zijn!
  In deze lastige tijd waarin fysiek sociaal contact wordt bemoeilijkt, kunnen mensen vanaf nu elke dag tussen 09.00 en 21.00 uur bellen met de Emergis telefoonlijn. Cliënten maar ook anderen die behoefte hebben aan een gesprek kunnen contact opnemen.

 • Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

  Vanwege de uitbraak van het coronavirus is er een nieuwe regeling. De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Werkgevers kunnen vanaf maandag 6 april 2020 9:00 uur een aanvraag doen. De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Hierdoor kunnen zij hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. De NOW komt in plaats van de regeling voor werktijdverkorting. De regeling werktijdverkorting is dus gestopt.

 • Noodpakket voor zzp’ers en (kleine) ondernemers

  Vanaf 25 maart 2020 kunnen zzp’ers en (kleine) ondernemers, gebruikmaken van de ‘Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers’, zoals inkomensondersteuning of een lening bedrijfskapitaal. Woont u in de gemeenten Borsele, Kapelle, Goes, Noord-Beveland of Reimerswaal en wilt u gebruik maken van deze regelingen? Dan kunt u een aanvraag indienen bij GR de Bevelanden.

 • Kapelle, Wemeldinge en Schore helpen elkaar

  Momenteel zijn we gedwongen om onze sociale contacten op een laag pitje te zetten. Waar het normaal gesproken vanzelfsprekend is om even op bezoek te gaan bij iemand, iemand te voorzien van praktische hulp of zelfs even een praatje te maken, is dit in komende weken die voor ons liggen niet meer zo vanzelfsprekend. Om toch contact met elkaar mogelijk te maken op een veilige manier heeft Cederhof welzijn “belmaatjes” in het leven geroepen.

 • Cederhof Welzijn - Coronavirus

  Alle activiteiten van Cederhof welzijn zijn geannuleerd. De welzijnswerkers werken vanuit huis. Dat betekent dat er geen huisbezoeken worden afgelegd, ook niet door onze vrijwilligers. Ook gaat ons inloopspreekuur niet door en is ons kantoor gesloten.

 • Resultaten enquête huidig afvalbeleid

  Eind vorig jaar hebben we een enquête binnen de gemeente gehouden over het huidige afvalbeleid. Deze enquête maakt onderdeel uit van een totale evaluatie van het afvalbeleid in Kapelle. Die per 1 januari 2016 met invoering van het Diftarsysteem is ingezet.

 • Cederhof Welzijn week 7

  Kom naar het digitaal spreekuur, de voorlichting over vogels tijdens het Sociaal café en/of het Repair Café met rolstoel- en rollatorkeuring.

 • Burgerzaken? Afspraak maken!

  Burgerzaken werkt vanaf 1 juli 2019 op afspraak.