Nieuws

 • Brug Opalstraat afgesloten door werkzaamheden

  In de periode van 2 tot en met 13 november is er groot onderhoud aan de brug in de Opalstraat. De damwand onder de brug is aan vervanging toe. Om dit uit te voeren, wordt de gehele brug tijdens de werkzaamheden verwijderd. De fietsroute vanuit de Opalstraat achterlangs de Petrakerk is, in die periode, daarom afgesloten. U kan omfietsen via de Karmijnstraat.

 • Open haard of houtkachel gezellig of overlast?

  De dagen worden korter en de temperatuur daalt. Veel mensen vinden het dan gezellig om de houtkachel of open haard aan te steken. Helaas is de rook ongezond voor u zelf en uw omgeving. Wist u dat ongeveer 1 van de 3 Nederlanders wel eens last heeft van de open haard, houtkachel, barbecue of vuurkorf van de buren?

 • Expositie olieverfschilderijen ‘Kroniek van Zuid Beveland’

  Tot en met 11 december exposeert Kees Bruijnes zijn olieverfschilderijen in de hal van het gemeentehuis in Kapelle. Kees heeft niets tegen abstracte kunst, maar zijn aandacht wordt vooral getrokken door de schoonheid van de realiteit van natuur en mensen. Toen hij na jaren van bijziendheid, als jongen, een bril kreeg viel hij bijna van zijn fiets bij het zien van zoveel haarscherp moois om hem heen. En de drang om al dat moois om te zetten in iets tastbaars is de basis van zijn kunst.

 • Wilt u de raadsvergadering bijwonen?

  Op dit moment is de gemeente Kapelle op zoek naar mogelijkheden waardoor u als inwoner de raadsvergaderingen kunt bijwonen. Heeft u er behoefte aan om de raadsvergaderingen fysiek bij te wonen? Laat dit dan weten door een e-mail te sturen aan Andrea Meijer, griffier bij de gemeente Kapelle via a.meijer@kapelle.nl. 

 • Raadsvergadering dinsdag 27 oktober

  Op dinsdag 27 oktober is de volgende openbare vergadering van de raad van de gemeente Kapelle, om 19.30 uur in het gemeentehuis, Kerkplein 1 in Kapelle. U kunt de uitzending van de raadsvergadering live volgen via https://kapelle.notubiz.nl/live.

 • Hang Out activiteit - donderdag 5 november

  Voor jongeren van 8 - 13 jaar organiseren Jens, Geneva en Kim, van de Hang Out in de Wemel, een gezellige middag. Donderdag 5 november ben je vanaf 14.00 uur welkom om mee te doen met verschillende leuke activiteiten. Voetbal in de grote zaal, verschillende workshops waaronder: maak/versier je eigen persoonlijke mondkapje, gamen, tafelvoetbal en tafeltennis.
   

 • Nieuwbouw Cederhof

  Het huidige gebouw van het zorgcentrum Cederhof voldoet niet meer aan de eisen voor huisvesting en het leveren van de nodige zorg. Daarom kiest Cederhof voor een nieuw zorgcentrum, dat past en aansluit bij de voorzieningen in het bestaande gebouw. De plaats voor de nieuwbouw is gevonden op de plaats van de seniorenwoningen aan de Bruelisstraat 107 – 149. Deze woningen worden gesloopt om ruimte te maken voor de nieuwbouw. Het nieuwe complex krijgt 60 tweekamerappartementen voor 24-uurs intramurale zorg en 16 tweekamerappartementen voor ouderen, al dan niet met een zorgvraag. 

 • Geef uw mening over de Transitievisie Warmte

  Met een Transitievisie Warmte onderzoeken we welke mogelijkheden er zijn en in welke wijken en buurten het logisch is om een start te maken met het werken aan schone warmtebronnen. Over de uitvoering van de plannen horen we graag uw mening! Heeft u bijvoorbeeld zelf al maatregelen getroffen? Laat het ons weten door de enquête in te vullen. U kunt de enquête invullen van 19 oktober tot en met 13 november.

  Vul de enquête in

 • Nederland kleurt van 19 tot en met 24 oktober VN-blauw

  Ter ere van de 75e verjaardag van de Verenigde Naties (VN) op 24 oktober aanstaande organiseert de Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties (NVVN) samen met gemeenten en provincies op veel plaatsen in Nederland bijzondere activiteiten. Tijdens een bijzondere VN75 estafette week wordt aandacht gevraagd voor vrede en vrijheid en voor het werk van de VN.

 • Cederhof Welzijn week 42

  Bent of kent u een mantelzorger? Zorgt u meer dan acht uur per week en langer dan drie maanden voor uw partner, ouder, kind met een beperking, familielid of goede buur?

 • Gedeeltelijke lockdown om besmettingen terug te dringen

  Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich opnieuw te verspreiden. Het kabinet heeft dinsdag 13 oktober bekend gemaakt dat er strengere maatregelen nodig zijn die er voor moeten zorgen dat het aantal besmettingen daalt. Dit  door op die plaatsen in te grijpen waar het risico op overdracht van het virus het grootst is. Door het aantal contactmomenten en reisbewegingen te beperken, mensen te ondersteunen bij het kunnen naleven van de basisregels en striktere handhaving.

  De landelijke maatregelen gelden vanaf woensdag  14 oktober 22:00 uur. In de weken tot 27 oktober beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Er moet voldoende bewijs zijn in vermindering van het aantal besmettingen en de druk op de reguliere zorg, voordat met zekerheid gezegd kan worden dat de maatregelen effect hebben en dus heroverwogen kunnen worden.

 • Weer geld voor verkrotte woningen

  De tiende subsidieronde van de Provinciale Impuls Wonen (PIW) is vanaf 12 oktober 2020 open voor aanvragen. Een PIW-subsidie kan bewoners, gemeenten en woningcorporaties helpen bij het slopen, vernieuwen of samenvoegen van verkrotte woningen. Voor de subsidie stelt de Provincie Zeeland in totaal € 500.000,- beschikbaar.

 • Vrijdag 9 oktober burgemeester en wethouders lezen voor over duurzaamheid op scholen

  Op vrijdag 9 oktober is het de Dag van de Duurzaamheid voor het onderwijs. Op heel veel scholen in Nederland wordt één van de verhalen uit het boek  “De wereld van kleding ” voorgelezen. Een boek ontwikkeld door de Duurzame Pabo en enthousiaste Pabo studenten. Het is geïllustreerd met prachtige kindertekeningen.

 • Gemeente kapelle zet zich in tegen eenzaamheid

  U heeft vast de spots wel op tv gezien, het is de Week tegen Eenzaamheid. Veel mensen zijn eenzaam. In Zeeland is het aantal mensen die zich eenzaam voelen hoog. Reden voor de gemeente Kapelle om zich in te zetten tegen eenzaamheid.

 • Korting afvalstoffenheffing bij medisch afval

  De gemeente Kapelle biedt haar inwoners met het Diftarsysteem de mogelijkheid om minder afvalstoffenheffing te betalen als zij minder restafval aanbieden. Inwoners die door een chronische ziekte of medische beperking veel medisch afval hebben, bieden dat afval aan bij het restafval. Voor hen is het vaak onmogelijk om hun restafval minder vaak aan te bieden en zo in aanmerking komen voor een lagere afvalstoffenheffing.

 • De RRE helpt woningeigenaren bij de volgende stap in verduurzamen

  Op vrijdag 25 september start in Zeeland de Regeling Reductie Energie (RRE). De RRE is een subsidie die woningeigenaren helpt om de volgende stap te zetten in de verduurzaming van hun eigen woning, met als gezamenlijk doel 10.000 Ton CO2 reductie in Zeeland vóór 31 maart 2021.

 • Uitnodiging bijeenkomst wegenplan

  De gemeente Kapelle werkt aan een wegenplan. In dit plan gaan we beschrijven wat de gewenste functie van wegen en straten is (bijvoorbeeld 50 of 30 km/u). Hoe we onze wegen willen inrichten. En op welke plekken we aanpassingen willen doen, bijvoorbeeld om de verkeersveiligheid te verbeteren.

  We deden diverse verkenningen en begin dit jaar hielden we een enquête die door velen werd ingevuld. De resultaten daarvan willen we nu graag met u bespreken. Dit vormt dan de basis voor de verdere uitwerking van het plan.

 • Militaire oefening

  Binnen de gemeente Kapelle houdt de Koninklijke Landmacht een geplande militaire oefening van 4 t/m 11 september 2020.

 • Zeeland in Stroomversnelling: subsidies voor bedrijven, stichtingen en verenigingen

  Zeeland wil de economie verder versterken, door de concurrentiekracht te verhogen. Er zijn aantal subsidieregelingen vanuit Zeeland in Stroomversnelling voor bedrijven, verenigingen en stichtingen.

 • Aangepaste openingstijden per woensdag 8 april 2020

  Om onze dienstverlening te blijven garanderen, is het noodzakelijk om tijdelijke aanpassingen te doen in de openstelling en bereikbaarheid van het gemeentehuis.

 • Emergis biedt extra psychische ondersteuning tijdens coronacrisis met telefoonlijn en online hulp en advies

  Ook al is het hebben van contact in deze periode misschien iets lastiger, we willen er wél voor je zijn!
  In deze lastige tijd waarin fysiek sociaal contact wordt bemoeilijkt, kunnen mensen vanaf nu elke dag tussen 09.00 en 21.00 uur bellen met de Emergis telefoonlijn. Cliënten maar ook anderen die behoefte hebben aan een gesprek kunnen contact opnemen.

 • Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

  Vanwege de uitbraak van het coronavirus is er een nieuwe regeling. De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Werkgevers kunnen vanaf maandag 6 april 2020 9:00 uur een aanvraag doen. De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Hierdoor kunnen zij hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. De NOW komt in plaats van de regeling voor werktijdverkorting. De regeling werktijdverkorting is dus gestopt.

 • Noodpakket voor zzp’ers en (kleine) ondernemers

  Vanaf 25 maart 2020 kunnen zzp’ers en (kleine) ondernemers, gebruikmaken van de ‘Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers’, zoals inkomensondersteuning of een lening bedrijfskapitaal. Woont u in de gemeenten Borsele, Kapelle, Goes, Noord-Beveland of Reimerswaal en wilt u gebruik maken van deze regelingen? Dan kunt u een aanvraag indienen bij GR de Bevelanden.

 • Franse Herdenking op 14 mei 2020 gaat niet door

  Vanwege de aangescherpte maatregelen van het kabinet tegen het Coronavirus zijn wij genoodzaakt de Frans Herdenking dit jaar niet door te laten gaan in Kapelle.

 • Spreekuur van wijkagenten en BOA gaat niet door

  Het spreekuur van de wijkagenten en de BOA gaat aanstaande donderdag niet door. De wijkagenten zijn aanstaande donderdag tussen 17.00 en 20.00 aanwezig via het instagram- en Twitteraccount van de wijkagenten. Je kan ook bellen met 0900 88 44 of voor de BOA met 14 0113.
   

 • Kapelle, Wemeldinge en Schore helpen elkaar

  Momenteel zijn we gedwongen om onze sociale contacten op een laag pitje te zetten. Waar het normaal gesproken vanzelfsprekend is om even op bezoek te gaan bij iemand, iemand te voorzien van praktische hulp of zelfs even een praatje te maken, is dit in komende weken die voor ons liggen niet meer zo vanzelfsprekend. Om toch contact met elkaar mogelijk te maken op een veilige manier heeft Cederhof welzijn “belmaatjes” in het leven geroepen.

 • Optredens Alwin uitgesteld

  Op 1, 8 en 15 april stonden optredens van Alwin gepland ter ere van het 50 jarig jubileum van de gemeente Kapelle. Door het coronavirus verplaatsen we deze optredens naar later dit jaar. Zodra deze data bekend zijn, informeren we u.

 • Regelingen voor ondernemers i.v.m corona (17-03-2020)

  De overheid helpt ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis. Er zijn bestaande en nieuwe regelingen van kracht waar je als ondernemer op dit moment gebruik van kunt maken, zoals werktijdverkorting of belastinguitstel. Check hier wat je mogelijkheden zijn.

 • Cederhof Welzijn - Coronavirus

  Alle activiteiten van Cederhof welzijn zijn geannuleerd. De welzijnswerkers werken vanuit huis. Dat betekent dat er geen huisbezoeken worden afgelegd, ook niet door onze vrijwilligers. Ook gaat ons inloopspreekuur niet door en is ons kantoor gesloten.

 • Wandelen in Wemeldinge

  De volgende maandelijkse wandeling (5 km) is op donderdag 5 maart. Vertrek om 09.30 uur vanaf de Wemel. Om 09.15 uur rijden we gezamenlijk vanaf de Vroone naar de Wemel. Na afloop drinken we daar een kopje koffie/thee.

 • Resultaten enquête huidig afvalbeleid

  Eind vorig jaar hebben we een enquête binnen de gemeente gehouden over het huidige afvalbeleid. Deze enquête maakt onderdeel uit van een totale evaluatie van het afvalbeleid in Kapelle. Die per 1 januari 2016 met invoering van het Diftarsysteem is ingezet.

 • Cederhof Welzijn week 7

  Kom naar het digitaal spreekuur, de voorlichting over vogels tijdens het Sociaal café en/of het Repair Café met rolstoel- en rollatorkeuring.

 • Burgerzaken? Afspraak maken!

  Burgerzaken werkt vanaf 1 juli 2019 op afspraak.

 • Totaaluitslag Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen

  Op 20 maart 2019 zijn de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen gehouden. Hieronder kunt u de totaaluitslag op kandidaatniveau downloaden. Ook zijn de processen-verbaal van alle stembureau's voor beide verkiezingen in te zien (hieronder digitaal, maar ook fysiek in het gemeentehuis).