Nieuwbouw Cederhof

Het huidige gebouw van het zorgcentrum Cederhof voldoet niet meer aan de eisen voor huisvesting en het leveren van de nodige zorg. Daarom kiest Cederhof voor een nieuw zorgcentrum, dat past en aansluit bij de voorzieningen in het bestaande gebouw.

De plaats voor de nieuwbouw is gevonden op de plaats van de seniorenwoningen aan de Bruelisstraat 107 – 149. Deze woningen worden gesloopt om ruimte te maken voor de nieuwbouw. Het nieuwe complex krijgt 60 tweekamerappartementen voor 24-uurs intramurale zorg en 16 tweekamerappartementen voor ouderen, al dan niet met een zorgvraag.

Het plan voor de nieuwbouw past niet in het huidige bestemmingsplan. Daarom moet een bestemmingsplan in procedure worden gebracht.

Voor de nieuwbouw en de bijbehorende bestemmingsplanprocedure is een presentatie gemaakt. Deze presentatie kunt u onderaan deze pagina terugvinden.

Te downloaden: