Masterplan Wemeldinge

In januari 2021 zijn vier online participatiebijeenkomsten georganiseerd. Daaraan hebben ongeveer 100 inwoners deelgenomen. En daarnaast hebben we nog eens tientallen reacties binnengekregen via de website en e-mail. Allereerst willen wij u bedanken voor uw betrokkenheid. Met uw inbreng is er een gezamenlijk beeld gevormd over wat er leeft in Wemeldinge en de onderwerpen die in het gezamenlijke actieplan een plekje kunnen krijgen. Iedereen heeft de ruimte gekregen om te vertellen waar zij trots op zijn, maar ook wat ze aan het hart gaat. In de nieuwsbrief van maart 2021 leest u hier meer over.

Hoe nu verder?

Uw input wordt verwerkt in een tweede bouwsteen voor het Masterplan Wemeldinge. De komende tijd gaan wij concreet aan de slag met acties voor 2021 en verder. Denk daarbij aan het vergroten van de beleving aan de Oosterschelde, de speeltuin en interactieve toeristische informatie (bijvoorbeeld routes, QR-codes, etc.).

In het voorjaar 2021 komen we bij u terug in een vervolgbijeenkomst om de uitvoeringsagenda te presenteren. Tijdens deze bijeenkomst willen wij opnieuw het gesprek met u voeren. Ook dan kunt u dus uw mening geven! De uitvoeringsagenda over wat we concreet in 2021 willen uitvoeren wordt vervolgens voorgelegd aan de gemeenteraad ter besluitvorming zodat we na de zomer ook kunnen laten zien dat er een eerste stap gezet wordt.

Daarnaast zijn er tijdens de vier bijeenkomsten veel idee├źn uitgesproken en digitaal ontvangen. Dit verwerken wij momenteel in een aantal thema's. Deze vindt u binnenkort terug op deze pagina. De komende jaren willen wij samen met de ondernemers, betrokken partijen en inwoners aan de slag met deze thema's aan de hand van overlegtafels. Samen gaan we de thema's verder vormgeven en realiseren. Wilt u zich alvast aanmelden? Dat kan door een e-mail te sturen aan masterplanwemeldinge@kapelle.nl. 

Vragen?

U kunt contact opnemen met Erik Philipse of Tatiana Booi via masterplanwemeldinge@kapelle.nl