Korting afvalstoffenheffing bij medisch afval

De gemeente Kapelle biedt haar inwoners met 'Afval scheiden loont' de mogelijkheid om minder afvalstoffenheffing te betalen als zij minder restafval aanbieden. Inwoners die door een chronische ziekte of medische beperking veel medisch afval hebben, bieden dat afval aan bij het restafval. Voor hen is het vaak onmogelijk om hun restafvalcontainer minder vaak aan te bieden en zo in aanmerking komen voor een lagere afvalstoffenheffing.

Vanaf 1 januari 2018 kunnen zowel de huishoudens in Kapelle die gebruikmaken van rolcontainers als de huishoudens die gebruikmaken van verzamelcontainers en die te maken hebben met een chronische ziekte of medische beperking onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een korting op de afvalstoffenheffing.

Hoogte van de korting

De hoogte van de korting voor huishoudens die gebruikmaken van rolcontainers is ten opzichte van vorige jaren ongewijzigd. Het aantal aanbiedingen voor deze huishoudens blijft per belastingjaar maximaal voor een eenpersoonshuishouden negen ledigingen en voor een meerpersoonshuishouden 13 ledigingen. Voor huishoudens die gebruikmaken van een verzamelcontainer voor restafval worden de eerste 104 aanbiedingen per belastingjaar aan de verzamelcontainer vrijgesteld. Dit geldt voor zowel eenpersoons- als meerpersoonshuishoudens.

Aanvragen voor 31 december 2020

Indien u denkt in aanmerking te komen voor een korting op de afvalstoffenheffing voor het belastingjaar 2020, kunt u hiervoor in de periode 1 oktober tot en met 31 december 2020 een aanvraag indienen. Het ingevuld en ondertekend aanvraagformulier met bijbehorend bewijsmateriaal kunt u opsturen naar SABEWA Zeeland, Postbus 1155, 4530 GD TERNEUZEN met als vermelding "Reductie afvalstoffenheffing Kapelle". Op 1 oktober kunt u het formulier op deze pagina vinden.

Voor huishoudens die eerder een aanvraag hebben ingediend en de korting toegekend hebben gekregen gelden afwijkende regels met betrekking tot de aanvraag.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de tekst van de beleidsregel "Reductie afvalstoffenheffing bij medisch afval".

Naar tekst beleidsregel

Te downloaden: