Informatie voor stembureauleden

Voor de verkiezingen van woensdag 20 maart 2019 (Provinciale staten en Waterschappen) en donderdag 23 mei 2019 (Europees Parlement) is de gemeente Kapelle op zoek naar stembureauleden.

Als stembureaulid zit je letterlijk aan de andere kant van de tafel. Dat geeft een interessante blik op het democratisch verkiezingsproces. Samen met andere stembureauleden zorg je ervoor dat de verkiezingsdag goed verloopt en dat de telling van de stembiljetten ’s avonds na 21.00 uur zorgvuldig gebeurt.

Taken


- Inname en controle van stempassen, volmachten en identiteitscontrole
- Uitreiken stembiljetten en controle inworp in de stembus
- Informeren van de kiezers met vragen over het stemproces
- Bewaken werkzaamheden en signaleren onvolkomenheden in stempassen, aantallen en    
  dergelijke
- Administratieve verslaglegging
- Zorgvuldig tellen van de stembiljetten (voorlopige telling, uitsluitend op lijstniveau)

Voorwaarden


- Minimaal 18 jaar en stemgerechtigd
- Goede beheersing van de Nederlandse taal
- Goede communicatieve vaardigheden
- Beschikbaar op verkiezingsdagen tussen 07.00 en 24.00 uur
- Verplichte deelname aan een online cursus en instructiebijeenkomst om je goed voor te
  bereiden op de verkiezingsdag

Je hoeft niet woonachtig te zijn in de gemeente Kapelle.

Wat bieden wij?


- Een financiële vergoeding: 

  • voorzitter stembureau            € 175,-- (07.00 uur – einde telling)
  • overige stembureauleden      € 160,-- (07.00 uur – einde telling)
  • tellers                                      €   40,-- (centrale stemopneming op 21 maart en 27 mei)

- De mogelijkheid om eventueel de volgende jaren weer op een verkiezingsdag mee te
  helpen
- Een interessante ervaring waarbij jij je maatschappelijke betrokkenheid kunt laten zien

Tellers


Lukt het jou niet om de hele verkiezingsdag te helpen maar wel op onderstaande dagen:
- Donderdag 21 maart           : 09.00 – 12.00 uur
- Maandag 27 mei                  : 09.00 – 12.00 uur

Geef je dan op om te helpen bij het tellen van de op kandidaten uitgebrachte stemmen.
Als teller moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

minimaal 18 jaar en stemgerechtigd;

accuraat, stressbestendigheid, flexibiliteit en cijfermatig inzicht;

Aanmelden is mogelijk via het e-mailadres verkiezingen@kapelle.nl voor 1 februari 2019.

We ontvangen daarbij graag de volgende gegevens:
- naam;
- bsn-nummer;
- mobiel telefoonnummer.