Griffier

Bij de gemeente Kapelle is mevrouw A. Meijer-Horden aangesteld als griffier. Zij draagt zorg voor de voorbereiding, het goede verloop en de afhandeling van de vergaderingen. Via de agenda's en de verslagen kunt u op de hoogte blijven van de besluitvorming in de gemeenteraad. Mw. Meijer is te bereiken via telefoonnummer (0113) 333 130 en per e-mail via a.meijer@kapelle.nl.
 

Andrea Meijer-Horden

Meijer-Horden

contactgegevens en taken Andrea Meijer-Horden
Functie Griffier
Telefoonnummer 0113 - 33 31 30
E-mail adres a.meijer@kapelle.nl
Nevenfuncties
  • Praktijk voor familieopstellingen Zeeland (Bezoldigd, 1 dagdeel per maand)

Bianca Davidse

Afbeelding Bianca Davidse

contactgegevens en taken Bianca Davidse
Functie Plaatsvervangend griffier
Telefoonnummer 0113 - 33 32 16
E-mail adres b.davidse@kapelle.nl