Gezocht: concrete inwonersinitiatieven

InwonersinitiatievenInwoners, ondernemers en maatschappelijke partners worden uitgenodigd om met inwonersinitiatieven te komen. Het gaat hier niet alleen om ideeën maar om concrete plannen. Bijvoorbeeld op het gebied van natuur en groen, verbeteringen voor het dorp, de wijk of straat. Of initiatieven om meer te bewegen, het voorkomen van eenzaamheid. Alle ideeën zijn welkom, of het nu gaat om klein en overzichtelijk of behoorlijk ingewikkeld. Het gaat om initiatieven waarbij één of meer inwoners belangeloos een bijdrage leveren aan de samenleving. Verder worden nu geen kaders of voorwaarden gesteld.

Gemeente denkt mee en faciliteert

De gemeente wil samen met de initiatiefnemer(s) kijken naar de haalbaarheid van het plan, helpen met contacten leggen of voorwaarden creëren voor een succesvolle uitvoering. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat ieder initiatief ook daadwerkelijk kan worden uitgevoerd. Ook betekent dit niet dat de gemeente het plan oppakt. Het blijft het idee van de initiatiefnemers. De gemeente wil op de achtergrond meedenken en faciliteren.

Indienen inwonersinitiatief

Bij het indienen van een inwonersinitiatief ontvangen wij graag:

  • uw naam (namen);
  • contactgegevens (sowieso een emailadres en telefoonnummer);
  • een omschrijving van het idee;
  • hoe u de uitvoering van uw idee ziet;
  • of er geld voor nodig is.

U kunt hiervoor gebruikmaken van het formulier voor de inwonersintiatieven.

Liever eerst mondeling contact of hulp nodig bij het invullen van het formulier? Neem dan contact op met de Coördinator Dienstverlening via 14 0113.

Burgerinitiatieven

Inwoners van de gemeente Kapelle van 16 jaar en ouder kunnen ook een burgerinitiatief indienen. Dit initiatief wordt vervolgens op de agenda van de gemeenteraad gezet.

Meer informatie burgerinitiatieven