Enquête wegenplan

Afbeelding van wegenDe gemeente Kapelle gaat een wegenplan opstellen. In dit plan gaan we beschrijven wat de gewenste functie van wegen en straten is (bijvoorbeeld 50 of 30 km/u). Hoe we onze wegen willen inrichten. En op welke plekken we aanpassingen willen doen, bijvoorbeeld om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Uw inbreng vinden we belangrijk

We vinden het belangrijk om het plan te maken met inbreng van de bewoners, bedrijven, instellingen en organisaties van de gemeente Kapelle. Daarmee wordt het een plan dat beter aansluit bij uw wensen en ideeën.

Drie korte vragen

Het project is inmiddels gestart. In een enquête kon u drie korte vragen beantwoorden. Op dit moment zijn we de uitkomsten van de enquête aan het verwerken.