Duurzaamheid

Enquête zonneparken en duurzaamheid

icon

Hier vindt u de uitkomsten van de enquête zonneparken en duurzaamheid.

Naar enquête duurzaamheid

Interreg Europe project Nature Smart Cities2 Seas (NSCiti2S)

icon

Het doel van het project NSCiti2S is het creëren van mogelijkheden om grijze inrichting te vervangen voor groene inrichting.

Naar interreg

Windparken

icon

Ontwikkeling windenergie in de gemeente Kapelle.

Naar windparken