Definitief ontwerp planvorming wijkaanpak Langegracht e.o.

Op dit moment zijn we bezig met de voorbereidingen voor de uitvoering van het werk. De uitvoering van het werk vindt plaats van april t/m november 2019. Vanaf april t/m juli voeren we de herinrichting van de Gistellisstraat en de Langegracht uit. Vanaf augustus t/m december de herinrichting en het rioolwerk in de Slotstraat. Ook gaan we dan het groen/speelgebied opnieuw inrichten. Als we bij uw woning gaan werken, informeren we u ruim van te voren.  De bewonersbrieven, tekeningen en alle overige informatie kunt u hier downloaden.