Wat kunt u zelf doen?

De controle over het virus die we sinds maart hebben bereikt, moeten we met elkaar zien vast te houden. Dit lukt alleen met de volgende basisregels die voor iedereen blijven gelden:

 • Was vaak uw handen.
  • 20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed drogen.
  • Voordat u naar buiten gaat, als u weer thuis komt, als u uw neus heeft gesnoten, en natuurlijk voor het eten en nadat u naar de wc bent geweest.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
  • Was daarna uw handen.
 • Schud geen handen.
 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
  • Dit geldt voor iedereen: op straat, in winkels of andere gebouwen en op het werk, ook als u een vitale functie heeft. Mensen die tot één huishouden behoren hoeven geen 1,5 meter afstand te bewaren. Ook uitgezonderd is het ondersteunen van hulpbehoevenden, zoals het duwen van een rolstoel.
  • Door 1,5 meter afstand te houden is de kans kleiner dat mensen elkaar besmetten.
 • Als u ziet dat het lastig wordt om 1,5 meter afstand te houden: ga weg.
 • Werk zoveel mogelijk thuis.
  • Waar thuiswerken niet mogelijk is, spreiden werkgevers de werktijden.
  • Mijd de spits.
 • Blijf in de buurt van huis. Reis zo veel mogelijk lopend of met de fiets.
 • Gebruik het openbaar vervoer alleen als het echt niet anders kan.
  • Niet-medische mondkapjes worden geadviseerd in het in het openbaar vervoer, omdat 1,5 meter afstand hier niet altijd mogelijk is en er geen check vooraf mogelijk is. Hiermee beschermt u andere reizigers. Met ingang van 1 juni wordt het dragen van een niet-medisch mondkapje verplicht voor iedereen van 13 jaar en ouder.
  • Niet-medische mondkapjes kunt u kopen of zelf maken. Bekijk de voorbeeldinstructie voor een niet-medisch mondkapje.

Thuisblijven bij milde klachten

 • Heeft u milde klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius? En/of heeft u plotseling verlies van reuk of smaak? Blijf thuis. Ziek uit. Doe geen boodschappen en ontvang geen bezoek. Laat anderen boodschappen doen of laat ze bezorgen, zorg dat een ander de hond uitlaat. Voor huisgenoten zonder klachten gelden de regels die voor iedereen in Nederland gelden (zie boven). Als u 24 uur lang geen klachten heeft, mag u weer naar buiten. Mensen werkzaam in cruciale beroepen en vitale processen kunnen soms wel werken (overleg met uw werkgever). 
 • Heeft u milde klachten (zoals bovenstaand) en koorts (38 graden Celsius of hoger) en/of benauwdheid? Blijf thuis. Ziek uit. Doe geen boodschappen en ontvang geen bezoek. Heeft u huisgenoten, dan mogen zij ook niet naar buiten; alleen wie geen klachten heeft, mag even boodschappen doen. Huisgenoten werkzaam in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd; zij blijven thuis als zij zelf klachten met koorts en/of benauwdheid hebben. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag u weer naar buiten. Voor meer informatie over de leefregels thuis: kijk op de website van het RIVM voor meer informatie over de leefregels thuis.
 • Vanaf 1 juni kan iedereen met corona-gerelateerde klachten zich laten testen. Dat is nodig om de maatregelen te kunnen versoepelen. 

Adviezen speciaal voor mensen met een kwetsbare gezondheid (risicogroepen)

Niet iedereen wordt even ziek van het coronavirus. Sommige mensen ontwikkelen nauwelijks klachten, anderen worden zeer ernstig ziek. Voor bepaalde groepen is het wel duidelijk dat zij een groter risico lopen heel ziek te worden van het coronavirus of zelfs te overlijden.

 • Mensen die ernstiger ziek kunnen worden van het coronavirus zijn mensen van 70 jaar en ouder en mensen met onderliggende aandoening. Heeft u een kwetsbare gezondheid? Wees extra voorzichtig. Het kan verstandiger zijn om voorlopig nog zo veel mogelijk thuis te blijven en geen bezoek te ontvangen.
 • Op 1 locatie per GGD-regio wordt bezoek aan verpleeghuizen beperkt en onder strenge voorwaarden toegelaten. Vanaf 25 mei zal dit worden uitgebreid naar meer locaties. Het perspectief is dat vanaf 15 juni de bezoekregeling landelijk wordt aangepast.
 • Ga niet op bezoek bij mensen van 70 jaar of ouder, of mensen met een kwetsbare gezondheid.
  • Een uitzondering geldt voor zelfstandig wonende ouderen die gering zelfredzaamheid zijn en een zeer beperkt netwerk hebben. Om een sociaal isolement te voorkomen, kunnen hier 1 of 2 vaste personen worden aangewezen die hen met enige regelmaat blijven bezoeken. Ook bij dit bezoek gelden de algemene gezondheidsadviezen, zoals 1,5 meter afstand houden. Als deze vaste bezoekers verkoudheidsklachten, koorts en/of benauwdheid hebben, blijven zij thuis.

Adviezen speciaal voor kinderen en jongeren

 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Alle andere hygiënemaatregelen gelden ook voor kinderen.
 • Kinderen en jongeren mogen georganiseerd en begeleid buiten sporten en bewegen. Er mogen geen (officiële) wedstrijden worden gespeeld.
 • Kinderen en jongeren tot en met 18 jaar mogen naar de reguliere bijeenkomsten van scouting-, cultuur-, kunst- en andere jeugdverenigingen, zolang die buiten zijn en vanaf 13 t/m 18 jaar met 1,5 meter afstand tot elkaar.
  • Vanaf 1 juni mogen deze activiteiten ook binnen plaatsvinden, volgens alle regels die gelden voor bijeenkomsten binnen.