Noodopvang onderwijs en kinderopvang

Sommige ouders of verzorgenden kunnen de komende periode op hun eigen school of opvang gebruik maken van de kinderopvang, zodat zij zich kunnen inspannen om de samenleving draaiende te houden. 

Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op de school en/of kinderopvang (dagopvang, BSO, gastouderopvang). De noodopvang is gratis, ook als u geen contract heeft met de kinderopvang. Hierbij is het geen harde eis dat beide ouders een cruciaal beroep uitoefenen. Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Dan kunt u contact met ons opnemen via gemeente@kapelle.nl. Voor algemene informatie kunt u ook terecht op www.veranderingenkinderopvang.nl  

Kinderen die ziekteverschijnselen vertonen mogen sowieso niet naar de noodkinderopvang. Zij moeten thuis blijven. Lukt het niet om opvang te regelen, en werkt u niet in een cruciaal beroep of in de vitale infrastructuur? Ga dan met uw werkgever in gesprek over een oplossing.