Coronawet vervangt noodverordening

Met ingang van 1 december 2020 treedt de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 in werking. Met ingang van 1 december 2020 treedt de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 in werking. Deze wet vervangt de door de voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland vastgestelde noodverordening. Nu een noodverordening niet langer noodzakelijk is, trekt de voorzitter van de veiligheidsregio de noodverordening van 18 november in op het moment dat de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 in werking treedt.

Ministeriële regeling Covid (15 december 2020)

https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-66909.html

Ministeriële regeling Mondkapjes

https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-62032.html

Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) in werking treding Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (Twm) per 1 december

https://www.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-482.html

Link naar de wet:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-441.html