27 maart 2020: nieuwe noodverordening toeristische sector

Vrijdagmiddag is door het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Zeeland de nieuwe noodverordening vastgesteld. Deze heeft gevolgen voor de toeristische sector. Op de website ZeelandVeilig.nl treft u een overzicht van vragen en antwoorden aan.

Geen vakantietijd, maar crisistijd

De maand april is standaard in Zeeland de start van het toeristisch seizoen. Dit jaar is dit echter heel anders, het is namelijk geen vakantietijd maar crisistijd. De toename van een dergelijk groot aantal toeristen, bezoekers van onze provincie in combinatie met de druk op de zorg baart grote zorgen.

Op dit moment staat de hele zorgketen, ook in Zeeland, onder grote druk door het coronavirus. Dit betreft niet alleen de ziekenhuizen en de intensive-care-afdelingen, maar zeker ook de huisartsen en het ambulancevervoer. Een toestroom van een groot aantal bezoekers betekent dat deze druk onverantwoord groot wordt. Het risico op een tekort aan deze zorgcapaciteit is niet acceptabel en zou ook een risico vormen voor die bezoekers. Immers hebben wij voor iedereen in Zeeland een verantwoordelijkheid, óók voor de toeristen die naar Zeeland komen.

De maatregelen die Veiligheidsregio Zeeland vandaag neemt zijn dan ook aanvullend op de bestaande maatregelen en richten zich op het toerisme.

Maatregelen in Zeeland

De maatregelen die sinds 23 maart jl. landelijk zijn afgekondigd blijven van kracht en zijn aangescherpt/uitbreid met maatregelen gericht op:

  • Verbod op recreatief nachtverblijf (in diverse typen accommocaties, zie FAQ);
  • Verbod sanitaire voorzieningen recreatie;
  • Verbod opbouwen en gebruik van slaap- en strandhuisjes.

Het verbod op recreatief nachtverblijf gaat in op 30 maart 2020, 12:00uur We willen met nadruk de aanwezig toeristen niet overvallen, maar gelegenheid bieden om op rustige wijze te vertrekken.

Het verbod op sanitaire voorzieningen recreatie gaat in op 30 maart 2020, 12:00uur en betreft alle voorzieningen op bijvoorbeeld vakantieparken, campings, kampeerterreinen etc.  ter voorkoming van verspreiding van het coronavirus.

Het verbod op slaap- en strandhuisjes gaat per direct in. Deze voorzieningen hebben een grote aantrekkingskracht op mensen, waardoor de kans groter zou worden dat grote aantallen mensen naar het strand trekken. Hiermee voorkomen we dat.

In de toelichting en publicatie van de noodverordening wordt nader uitleg gegeven over de maatregelen, zie de bijlage onderaan deze pagina. Ook in de veelgestelde vragen op www.zeelandveilig.nl vindt u meer toelichting.

Impact

De maatregelen grijpen zwaar in voor de toeristische sector en alle betrokken ondernemers. We begrijpen dat deze maatregelen in Zeeland pijn doen, echter economische schade is te herstellen, gezondheidsschade is onherstelbaar.

We merken dat er soms onbegrip is onder de Zeeuwse bevolking richting aanwezige toeristen. We willen de Zeeuwse gastvrijheid benadrukken. In een normale situatie zijn alle toeristen van harte welkom, deze situatie vraagt echter om een andere benadering. We vragen zowel toeristen als inwoners van Zeeland hiervoor begrip te tonen en elkaar met vriendelijkheid te blijven behandelen.

Vragen?

Heeft u een vraag met betrekking tot het verbod op recreatief nachtverblijf, waarvan het antwoord niet in het overzicht van vragen en antwoorden staat, dan kunt u contact opnemen met de gemeente Kapelle via 14 0113.